Vi er for tiden 23 ansatte, alle med oppmøtested på Erikstemmen i Flekkefjord kommune. To av de ansatte er sjåfører som sørger for at vårt vogntog er på veien hver dag.

Vi har fem fagarbeidere fordelt på drift/verksted og kundesenter. Ledergruppa består av fire personer.

I 2016 ble vi godkjent som lærebedrift og vi har til nå hatt seks lærlinger som har avlagt fagprøve i gjenvinningsfaget.  For tiden har vi fire lærlinger og to lærekandidater.

Styret er opptatt av samfunnsansvaret og det er innarbeidet i Strategiplan 2023-2026.  I tillegg til å ta inn lærlinger og lærekandidater har vi personer i arbeidstrening via NAV og skoleelever i utplassering både fra ungdomsskolen og videregående skole.

 

Daglig leder: 
Steinar Ness
Telefon dir.: 908 25 412
e-post: steinar@erikstemmen.no

Renovasjonsleder:
Bjørn André Aagedal
e-post: bjorn@erikstemmen.no

Økonomi- og personalansvarlig:
Bente K. Finnesand
e-post: bente@erikstemmen.no

Driftsleder:
Geir Morten Lønning
e-post: geir@erikstemmen.no

Kundekonsulent, slamrenovasjon:
Gunhild H. Skarpenes
epost: gunhild@erikstemmen.no

Kundekonsulent, faktura/renovasjon:
Frauke Schacht
epost: frauke@erikstemmen.no

Kundekonsulent, renovasjon:
Margrethe F. Stenvik
e-post: margrethe@erikstemmen.no