Representantskapet er selskapets øverste organ og medlemmene velges av kommunestyrene i de fire eierkommunene.  Det velges ni medlemmer for fire år som  følger kommunestyreperioden. Flekkefjord har tre medlemmer og de tre andre kommunene har to medlemmer.

Representantskapet velger en valgkomité blant sine medlemmer som har ansvar for å finne kandidater til styret.  Styret velges av representantskapet.