Sortering: Klargjør avfallet for sortering før du laster opp avfallet, da er det lettere når du kommer til gjenvinningsstasjonen. Det skal sorteres i følgende fraksjoner:

 • Treverk: alt treverk med og uten spiker og maling.
 • Impregnert: alt treverk som er impregnert.
 • Papp og papir
 • Dekk, med og uten felg.
 • Emballasjeplast
 • EE-avfall: Hvitevarer, fjernsyn, mobiltelefoner og annet elektrisk utstyr, alt som går på strøm eller batterier, fastmonterte batterier, lysrør og sparepærer.
 • Farlig avfall: Maling, lim, lakk, olje, kjemikalier, vaskemidler, plantevernmidler og andre giftige og miljøfarlige stoffer. Løse batterier, lysrør og sparepærer.
 • Asbest i mindre mengder, i pakker som kan løftes for hånd. Pakkes i plast og tapes tett.
 • Metall: Sykler og andre ting som i hovedsak er laget av metall.
 • Restavfall: Sammensatt avfall eller av fall som det ikke er gjenvinningsordning for.
 •  Husk at keramikk og ildfast glass ikke må kastes i konteiner eller beholder for glass- og metallemballasje!

STOPPESTEDER OG ÅPNINGSTIDER 2024 FOR MOBIL GJENVINNINGSSTASJON:
Klikk på navnene under for å se plassering i kartet.

Flekkefjord kommune

Andabeløy v/ferjeleiet

Tirsdager kl 15:00 - 17:00 på følgende datoer:

19/3, 6/8

Gyland v/stasjonen

Mandager kl 15:00 - 17:00 på følgende datoer:

22/1, 19/2, 18/3, 22/4, 27/5, 24/6, 22/7, 19/8, 16/9, 14/10, 11/11, 9/12

Hidra, Fiskerihavna

Mandager kl 15:00 - 17:00 på følgende datoer: 

8/1, 5/2, 4/3, 8/4, 6/5, 3/6, 1/7, 29/7, 26/8, 23/9, 21/10, 18/11, 16/12

Sira v/Lendemoen

Mandager kl 15:00 - 17:00 på følgende datoer:

15/1, 12/2, 11/3, 15/4, 13/5, 10/6, 8/7, 5/8, 2/9, 30/9, 28/10, 25/11

Åna Sira v/klubbhuset

Tirsdager kl 15:00 - 17:00 på følgende datoer: 

16/4, 9/7, 1/10

Kvinesdal kommune

Gjemlestad v/Dammen

Tirsdager kl 15:00 - 17:00 på følgende datoer: 

11/6, 3/9

Kvinlog v/Coop

Tirsdager kl 15:00 - 17:00 på følgende datoer: 

2/1, 30/1, 27/2, 26/3, 23/4, 21/5, 18/6, 16/7, 13/8, 10/9, 8/10, 5/11, 3/12

Lund kommune

Eik v/treskofabrikken

Tirsdager kl 15:00 - 17:00 på følgende datoer:

16/1, 13/2, 12/3, 9/4, 7/5, 4/6, 2/7, 30/7, 27/8, 24/9, 22/10, 19/11, 17/12

Ualand v/idrettsplassen

Tirsdager kl 15:00 - 17:00 på følgende datoer:

9/1, 6/2, 5/3, 2/4, 30/4, 28/5, 25/6, 23/7, 20/8, 17/9, 15/10, 12/11, 10/12

Sirdal kommune

Svartevatn, Tjørhom v/veistasjonen

LØRDAGER kl 09:00 - 12:00 på følgende datoer: 

6/1, 3/2, 2/3, 6/4, 4/5, 1/6, 6/7, 3/8, 5/10, 2/11, 7/12