Privatkunder som betaler bolig- eller hytterenovasjon i en av våre fire kommuner kan levere alt avfall gratis på våre faste og mobile gjenvinningsstasjoner.

 

Satser på gjenvinningsstasjon (private)PRIS (inkl. mva) 
Personbil miljøstasjon0,- kr
Bil/ liten henger 2,3 0,- kr
Bil/ stor henger 4m3 0,- kr
Hageavfall 0,- kr
Sekk restavfall levert gjenvinningsstasjon0,- kr
Hage-/plenjord, løs, 1m3 (kun på Erikstemmen)295,- kr
Hage-/plenjord, i sekk, 1m3 (kun på Erikstemmen)530,- kr
Slamkompost i sekk235,- kr
Sekker til restavfall, rull (kun på Erikstemmen)48,- kr
Sekker til kompost, pr stk (kun på Erikstemmen)8,- kr
Big bag, pr stk (kun på Erikstemmen)95,- kr
Beholderklemme, 1 sett (kun på Erikstemmen)100,- kr
Beholderklemme, 4 sett (kun på Erikstemmen)300,- kr

 

For kunder som ikke har renovasjonsabonnement i en av våre kommuner gjelder følgende priser: 

Personbil miljøstasjon 100,- kr
Bil/ liten henger 2,3 150,- kr
Bil/ stor henger 4m3 250,- kr
Hageavfall 0,- kr
Sekk restavfall levert gjenvinningsstasjon50,- kr
Hage-/plenjord løs, 1m3 (kun på Erikstemmen)295,- kr
Hage-/plenjord i sekk, 1m3 (kun på Erikstemmen)5030,- kr
Sekker til restavfall, rull (kun på Erikstemmen            48,- kr
Sekker til kompost, pr stk (kun på Erikstemmen)8,- kr
Big bag, pr stk (kun på Erikstemmen)95,- kr
Beholderklemme, 1 sett (kun på Erikstemmen)100,- kr
Beholderklemme, 4 sett (kun på Erikstemmen)300,- kr