Følgende utstyr er standard:

ImageKompost (brunt lokk), 140 liter, til matavfall, hageavfall, tørkepapir, servietter, bruk IRS Miljø sine egne papirposer eller bioposer til kompost.

Papir (blått lokk), 240 liter, til aviser, ukeblad, brosjyrer, reklame, papp/kartong, skrivepapir, drikkekartong (skyll, brett og stapp, og legg kubbene i beholderen), men ikke glanset gavepapir/julepapir.

Glass- og metallemballasje (orange lokk), 140 liter,        
Her skal du kaste alt emballasjeglass, flasker uten pant, hermetikkbokser, aluminiumsfolie, men ikke kjøkkenglass, porselen/steintøy og annet metall. Husk at avfallet skal skylles for matrester og legges løst oppi beholderen og ikke i poser.                                                                                                 

Restavfall (svart lokk), 140 liter. Her har du det som det ikke finnes returordninger for. Her kaster du bæreposene direkte i beholderen, men ikke elektrisk og annet farlig avfall.       

Plastemballasje leveres i gjennomsiktig sekken som du får utlevert fra oss. I denne sekken skal du ha all plastemballasje: folie, plastposer, plastbokser, plastbegre, påleggsinnpakninger, plastflasker, men ikke hardplast og isopor. (NB skru av korkene og legg de løse i sekken). Husk at denne plasten blir råvare til nye produkter, så den må skylles fri for matrester og annet innhold!                                                                                                                                                 

 

 

Har du hovedomsorg for barn i alderen 0-3 år, og har folkeregistrert adresse i en av våre 4
kommuner samt gyldig boligrenovasjon, kan du få ekstra volum til restavfall/bleier. Dette må dere
avtale med oss på Erikstemmen

Farlig avfall: Dersom du ønsker det, kan du få utlevert en rød boks til farlig
avfall. Denne bruker du til kjemikalier, spraybokser, maling, lim, olje,
elektrisk avfall. Når den er full, kan den tømmes gratis ved en av våre
miljøstasjoner.
En del farlig avfall går ikke i den røde boksen, og må leveres direkte til en
av våre miljøstasjoner: Vinduer, Gulvbelegg, Bygningsisopor,
trykkimpregnert tre, asbest (asbest må være helt innpakket i plast og godt
teipet).

PLASSERING AV BEHOLDERNE:
Hentestedet, som er det stedet hvor oppsamlingsenheten gjøres tilgjengelig for tømming,
skal ligge maksimalt 5 m fra vei og være lett tilgjengelig. På hentestedet skal
oppsamlingsenheten plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag i bakkenivå. Det
skal settes av tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av oppsamlingsenheten. (Utdrag
fra Renovasjonsforskriften). Renovatøren skal ikke måtte trille beholderne i trapper eller
over andre hindringer.
AVVIK PÅ TØMMING må meldes til IRS Miljø innen 3 dager etter uteblitt tømming.

NÅR DU TRENGER PÅFYLL AV SEKKER ELLER POSER:
Heng den bestillingslappen som passer med teksten på det du trenger, på håndtaket til kompostbeholderen den dagen det skal hentes avfall hos deg.
NB Husk å ta den inn igjen etterpå – den skal brukes om igjen neste gang du er tom for poser eller sekker!
Bestilling av bioposer kan meldes inn i appen Min Renovasjon eller ved å kontakte IRS Miljø sitt sentralbord på telefon 38326080. Når du trenger påfyll av bioposer, kan du knytte en pose rundt håndtaket på beholderen før tømmedag, så får du en ny rull fra sjåføren.

Norkart AS har laget en elektronisk tømmekalender. Den kan kjøres som en applikasjon for pc, smart-telefon eller nettbrett. Applikasjonen heter Min Renovasjon. For å få med siste versjon må du gå til App Store/Google Play å søke etter Min Renovasjon og installere oppdateringen. Varsling. I applikasjonen Min Renovasjon må du legge inn din kommune og adresse. Da kan du få din egen tømmekalender og du kan bestille varsling dagen før tømming. Det blir enklere å huske og sette fram avfallsbeholderne. Varsling skjer gjennom applikasjonen. Etter at du har lagt inn din egen adresse håndterer den nye iOS-versjonen av Min Renovasjon varsling selv om applikasjonen ikke kjører i bakgrunnen. Du kan også bestille varsling til mobiltelefon med SMS. Dette er et greit alternativ for de som ikke har smart-telefon. Både applikasjonen og SMS-varslingen er gratis å bruke.