Det har nå blitt utplassert egne matavfallsbeholdere ved alle våre returpunkt for hytterenovasjon. Matavfallet skal omdannes til fin kompost og vi ønsker derfor at dere bruker papir eller bioposer til oppsamling av matavfallet. Det er viktig at all plastemballasje blir fjernet fra matavfallet slik at dette ikke ødelegger kompostjorda.

Matavfallsposer kan dere nå få gratis ved alle våre gjenvinningsstasjoner samt på følgende butikker:

Flekkefjord:

 • Coop Marked Gyland
 • Coop Prix Sira
 • Joker Åna-Sira
 • Extra Flekkefjord
 • Matkroken Rasvåg
 • Matkroken Kirkehamn
 • Nærbutikken Øyna (denne butikken har døgnåpent)

Kvinesdal:

 • Extra Kvinesdal
 • Coop Prix Kvinlog
 • Coop Prix Feda

Lund:

 • Coop Prix Hovsherad
 • Ekstra Moi

Sirdal:

 • Extra Tonstad
 • Omlidbutikken AS (denne butikken har døgnåpent)
 • Fjellbutikken Suleskard
 • G P Tjørhom & Co (bensinstasjonen)