Hytter er inndelt i 3 kategorier.

 • Kategori 1: 
  Gjelder de fleste hytter med normal standard og som ligger (standardabonnement) i regulerte områder og i nærheten av disse.  
 • Kategori 2: 
  Hytter som er eid av bedrifter, lag og foreninger og hytter som blir (bedriftshytter/utleie) benyttet til utleie.  
 • Kategori 3: 
  Hytter av enkel standard som ligger i uregulerte områder (hytter i spredt bebyggelse). Gjelder ikke bebyggelse med vann og avløp.  
 • Samarbeid hytte-og husholdningsrenovasjon: 
  Hytter i kategori 3 kan søke om samarbeid med egen boligrenovasjon, dersom man også betaler boligrenovasjon i vårt område. 

Finn skjema for kategorisering av hytte/fritidseiendom her.

Priser:

Renovasjonsgebyr (årlig pris)2024
Hytterenovasjon kategori 1, Fl.fjord/Kvinesdal/Lund2424,- kr
Hytterenovasjon kategori 2, Fl.fjord/Kvinesdal/Lund4846,- kr
Hytterenovasjon kategori 3, Fl.fjord/Kvinesdal/Lund1212,- kr
Hytterenovasjon kategori 1, Sirdal (inkl brukstillegg)2707,- kr
Hytterenovasjon kategori 2, Sirdal (inkl brukstillegg)5131,- kr 
Hytterenovasjon kategori 3, Sirdal (inkl brukstillegg)1495,- kr
Samarbeid hytte-husholdningsrenovasjon212,- kr