Dersom renovatøren har glemt å tømme avfallet ditt må du ringe og melde fra snarest, senest innen 3 virkedager etter at avviket oppsto. Avvik som meldes etter denne fristen kan ikke forventes tømt på ekstrarunde. Dersom du har beholderen din plassert et annet sted enn "tømmestedet", er selvsagt forutsetningen at du har trillet den frem til rett tid. Ved avvik, kontakt oss på telefon, epost eller via appen Min Renovasjon

Det kan innimellom forekomme feil på digitale varslingstjenester på SMS eller via Min Renovasjon. Abonnenten er likevel ansvarlig for å følge med i tømmekalender slik at beholderne blir trillet fram på tømmedager. 

RØD LAPP FRA RENOVATØREN

Bilde av rød lapp med avviksmelding fra renovatør til abonnent

Hva betyr det hvis renovatøren fester en rød lapp på beholderen din?

  • Det kan være på grunn av feil sortering av avfallet, for lang henteavstand, eller en annen feil/mangel som renovatøren forventer at det blir ryddet opp i før de kommer tilbake neste gang. Dersom det er registrert et avvik, og gitt rød lapp, er renovatøren ikke pliktig til å komme tilbake og hente avfallet.

Hva skal du gjøre om du får en slik rød lapp?

  • Rette opp i mangelen, enten det er å trille fram beholderne neste gang, rydde opp i feil sortering, måke snø til vinteren og så videre.

Hva skjer dersom du ikke gjør noe?

  • Henting av avfall kan opphøre dersom du ikke retter opp i slike feil/mangler.

Dersom du mener den røde lappen kommer av en misforståelse, eller har spørsmål knyttet til dette, må du ta kontakt med oss på Erikstemmen.

Her kan du lese mer om dine plikter i forhold til avfallshåndteringen. (Se §9, side 6)