• Henteordning: 
    innebærer at renovatør kommer hjem til kunden og henter avfall. Dette gjelder avfall til kompostering, gjenvinning (papir eller plast), restavfall og glass-/metallemballasje.  
  • Returpunkt: 
    innebærer at kunden selv leverer avfallet. 
    • Det er utplassert returpunkt for hytterenovasjon i alle de fire kommunene. Dette er kontainere som er plassert ut i kommunene, der eiere av fritidsboliger kan levere sitt avfall etter avtalte regler. Ved disse returpunktene kan man sortere ut glass- og metallemballasje og matavfall fra restavfallet
    • En annen form for returpunkt er gjenvinningsstasjoner. IRS tilbyr mobile gjenvinningsstasjoner der kundene kan levere avfall som ikke passer inn i henteordningen. De mobile gjenvinningsstasjonene møter opp på avtalte steder og tidspunkt. Andre gjenvinningsstasjoner er fast med oftere åpningstider. IRS Miljø har fast gjenvinningsstasjon på Erikstemmen i Flekkefjord, og hos Netland & Sønner i Kvinesdal. Åpningstider til faste og mobile gjenvinningsstasjoner finner du her: Åpningstider.

Lokalisering av alle returpunktene er tilgjengelige i sortere.no og her