Vi er for tiden 23 ansatte, alle med oppmøtested på Erikstemmen i Flekkefjord kommune. To av de ansatte er sjåfører som sørger for at vårt vogntog er på veien hver dag.

Vi har fem fagarbeidere fordelt på drift/verksted og kundesenter. Ledergruppa består av fire personer.

I 2016 ble vi godkjent som lærebedrift og vi har til nå hatt seks lærlinger som har avlagt fagprøve i gjenvinningsfaget.  For tiden har vi fire lærlinger og to lærekandidater.

Styret er opptatt av samfunnsansvaret og det er innarbeidet i Strategiplan 2023-2026.  I tillegg til å ta inn lærlinger og lærekandidater har vi personer i arbeidstrening via NAV og skoleelever i utplassering både fra ungdomsskolen og videregående skole.