Historisk bilde av bygning på Erikstemmen

IRS Miljø ble stiftet så tidlig som i 1976 da våre fire eierkommuner; Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal og Lund, ble enige om å samarbeide om innsamling av husholdningsavfall.  Dette samarbeidet som også gikk på tvers av fylkesgrensa var et resultat av gode forhandlinger og stor vilje til å finne en felles løsning.

Det ble besluttet å bygge et avfallsanlegg på Erikstemmen i Flekkefjord kommune.  Anlegget fikk utslippstillatelse og ble åpnet i mai 1980.  Anlegget tok i mot alt husholdningsavfall og også septikslam fra alle kommunene.

I år 2000 ble dagens kompostanlegg med formodning, reaktor og ettermodning satt i drift.  Deponiet ble avsluttet i 2009 da deponiforskriften ble endret.  Samme år ble det opprinnelige selskapet omdannet til et IKS.  Selskapet har stiftelsesdato 30.06.2009 og formelt navn ble IRS Miljø IKS.

Selskapet har hatt en positiv utvikling og blitt tilpasset strengere krav til utsortering og gjenvinningsgrad. 

I 2010 overtok IRS Miljø IKS totalansvaret for innhenting og fakturering av renovasjonsordningen,  og i 2012 fikk vi også totalansvaret for innhenting slam fra alle septik-anlegg i våre kommuner.