Gebyrer for kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal

Alle priser er inkl mva.
* Standard renovasjonsgebyr for husholdning er sammensatt av grunngebyr og volumgebyret for en 140 liters restavfallsbeholder. Prisene blir justert ved nyttår.

Renovasjonsgebyr (årlig pris)2024
Husholdning standard*4261,- kr
Grunngebyr2352,- kr
Restavfall 140 l1908,- kr
Restavfall 240 L3272,- kr
Restavfall 360 L4907,- kr
Restavfall 660 L8996,- kr
Restavfall 770 L10495,- kr
Restavfall 1 100 L13632,- kr
Service-abonnement 6 -10 meter920,- kr
Service-abonnement 11 -15 meter1380,- kr
Service-abonnement 16 -20 meter1839,- kr
Service-abonnement 21 -30 meter2761,- kr
Service-abonnement > 30 meter3680,- kr
Fradrag ekstra restavfall til bleier - 100 liter-1363,- kr
Fradrag ekstra restavfall til bleier - 110 liter-1498,- kr
Fradrag ekstra restavfall til bleier - 120 liter-1635,- kr
Fradrag ekstra restavfall til bleier - 140 liter-1908,- kr
Fradrag ekstra restavfall til bleier - 220 liter-3000,- kr
Rabatt samarbeid (fast del)-549,- kr
Rabatt hjemmekompostering-758,- kr
Ekstrahenting matavfall, sommer, 5 ganger399,- kr
Samarbeid hytte-husholdningsrenovasjon212,- kr
Satser på gjenvinningsstasjon (private)2024
Personbil miljøstasjon0,- kr
Bil / liten henger 2m30,- kr
Bil / stor henger 4m30,- kr
Hageavfall 0,- kr
Sekk restavfall levert gjenvinningsstasjon0,- kr
Hage-/plenjord løs, 1m3 (kun på Erikstemmen)295,- kr
Hage-/plenjord sekk, 1m3 (kun på Erikstemmen)530,- kr
Slamkompost i sekk235,- kr
Sekker til restavfall, rull (kun på Erikstemmen)48,- kr
Sekker til kompost, pr stk (kun på Erikstemmen)8,- kr
Big bag, pr stk (kun på Erikstemmen)95,- kr
Beholderklemme, 1 sett (kun på Erikstemmen)100,- kr
Beholderklemme, 4 sett (kun på Erikstemmen)300,- kr