Besøksadresse: Industrivegen 26, 4484 Øyestranda

 FINN VEIEN HIT

Åpningstider:

Kvinesdal, Netland & Sønner, åpningstider for private og næringskunder:
Mandag 07:30 - 15:00

 

Tirsdag 07:30 - 15:00

 

Onsdag 07:30 - 15:00

 

Torsdag 07:30 - 19:00

 

Fredag 07:30 - 12:00

 

Lørdag 10:00 - 13:00 Første lørdag i hver mnd.

Her kan du levere:

 • Farlig avfall (maling, lim, lakk, batterier, lysrør, sparepærer, olje…)
 • Asbest (må pakkes i plast og tapes helt tett, leveres på paller, eller i små håndterbare pakker)
 • Spesialavfall (f.eks smitte-/risikoavfall)
 • Elektrisk avfall (småelektrisk, hvitevarer, brunevarer)
 • Glass- og metallemballasje
 • Jern og andre metaller
 • Trevirke, impregnert trevirke
 • Papp og papir
 • Større enheter som møbler
 • Bygge- og rivnings-avfall
 • Bildekk
 • Små fritidsbåter
 • Store fritidsbåter uten innenbords motor
 • Hageavfall
 • Papirer til makulering (må samles i papirposer, det blir blandet med matavfallet og kvernet, så det blir til kompost)

Du kan ikke levere: 

 • Udetonert fyrverkeri, leveres tilbake til butikken det ble kjøpt i.
 • Sprengstoff, ammunisjon, våpen og annet eksplosjonsfarlig avfall. Ta kontakt med politiet, 02800.