Besøksadresse: Sirdalsveien 3989, 4440 Tonstad

 FINN VEIEN HIT

Åpningstider:

Tonstad, Fintlandsmonen v/ASVO, for private og næringskunder:
Mandag10:00 - 18:0010:00-15:00 for næringskunder
Fredag10:00 - 18:0010:00-15:00 for næringskunder

Her kan du levere:

 • Farlig avfall (maling, lim, lakk, batterier, lysrør, sparepærer, olje…)
 • Asbest (små mengder, må pakkes i plast og tapes helt tett, leveres på paller eller i små håndterbare pakker)
 • Spesialavfall (f.eks smitte-/risikoavfall)
 • Elektrisk avfall (småelektrisk, hvitevarer, brunevarer)
 • Glass- og metallemballasje
 • Jern og andre metaller
 • Trevirke, impregnert trevirke
 • Papp og papir
 • Større enheter som møbler
 • Bygge- og rivnings-avfall
 • Bildekk
 • Små fritidsbåter
 • Hageavfall
 • Papirer til makulering (må samles i papirposer, det blir blandet med matavfallet og kvernet, så det blir til kompost)

Du kan ikke levere: 

 • Udetonert fyrverkeri, leveres tilbake til butikken det ble kjøpt i.
 • Sprengstoff, ammunisjon, våpen og annet eksplosjonsfarlig avfall. Ta kontakt med politiet, 02800.