UTDRAG FRA RENOVASJONSFORSKRIFTEN, § 8 

"Abonnenter som har eget uteareal som er egnet for bruk av kompost, kan inngå avtale om hjemmekompostering av våtorganisk avfall. Med våtorganisk avfall forstås i denne forskriften lett nedbrytbart organisk avfall, som matavfall, planterester, hageavfall, kattesand og vått husholdningspapir. Komposteringen skal skje i godkjent beholder. Abonnenten må selv anskaffe slik beholder. 

Komposteringen skal skje på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene. 

Dersom abonnentene opptrer i strid med avtalen eller krav fra kommunen, kan tillatelsen til hjemmekompostering trekkes tilbake." 

HVA GODKJENNES? 

Rabatten for hjemmekompostering er knyttet til at vi henter inn kompostbeholderen (brunt lokk). Derfor godkjennes kun utstyr som kan kompostere alt matavfall, for eksempel beholdere som varmkomposterer og bokashi. 

Kaldkompostering kan kun kompostere organisk avfall, ikke kjøtt og meieriprodukter, og brukes derfor som et suplement til den vanlige brune matavfallsdunken. Derfor godkjennes ikke rabatt for kaldkompostering. 

IRS har inngått en avtale med Sunwind, som leverer Varmkompost Separettkompen, 250 l. Denne kan bestilles via IRS Miljø. Prisen er da 4900,- inkl mva. 

MER OM KOMPOSTERING: 

VARMKOMPOSTERING 

Hvis du skal kompostere matavfallet hjemme, må dette gjøres i en tett beholder, så ikke rotter, mus og fugler kommer til. 

En varmkomposteringsbinge må være godt isolert, og ha minst 5 cm tykke vegger. Det må sikres god lufttilgang, for eksempel ved å legge et lag med ca 15 cm kvist i bunnen. Hvis det ikke kommer luft til under komposteringen, blir det vond lukt. Dette er fordi avfallet råtner istedet for å komposteres. 

Det er også viktig å tilføre ny "mat" til komposten ofte, helst hver dag, og komposten bør vendes med et greip eller lignende for å tilføre ny luft. 

Hva kan du legge i varmkomposten: 

 • Potetskrell og grønnsaksrester 
 • Middagsrester 
 • Brød 
 • Rekeskall 
 • Kaffegrut 
 • Teposer 
 • Litt fuktig tørkepapir 

Hva bør du ikke legge i varmkomposten: 

 • Hele eggeskall (knus dem først) 
 • Sitrusfrukter (blir mye fluer) 
 • Bananskall (tar lang tid) 
 • Bein (tar veldig lang tid) 

I tillegg til matavfallet bør du jevnlig legge på litt strø, f.eks. litt tørt løv, flis eller bark, eller ferdig kjøpt strø. Man kan også lage strø selv med en kompostkvern. Man bør ikke legge i for mye ugress og avklipp  

Det tar 2-3 måneder å omdanne matavfall til jord i en varmkompostbinge.  

 
BOKASHI 

Bokashi er en komposteringsmetode som i det siste har blitt populært for å kompostere hageavfallet. I motsetning til varmkompostering, er bokashi en lufttett prosess. Man bruker en bokashi-bøtte med litt jord i bunnen, som man fyller lagvis med matavfall og et spesielt "bokashi-strø" (hvetekli tilsatt mikroorganismer). Når mikrorganismene kommer i kontakt med matavfallet i et lufttett miljø, setter igang en gjærings- eller syrningsprosess. 

Hva kan du legge i bokashi-bøtta: 

 • Alt matavfall, skrell, brødskalker osv 
 • Bein 
 • Eggeskall 
 • Sitrusfrukter
 • Bananskall 

Hva kan du ikke legge i bokashi-bøtta: 

 • Flytende matrester 
 • Juice 
 • Yoghurt 
 • Saus 
 • Suppe 

Når bøtta er full, kan den stå og hvile inne i to uker. For at bokashi-komposten skal omdannes til jord, må den blandes med jord. Det kan gjøres f. eks i en pallekarm, en varmkompostbinge eller rett i bedet. 

Her kan du lese mer om bokashi 

 
KALDKOMPOSTERING 

En kaldkompost er en binge der du samler hageavfallet, og lar det omdannes til jord. 

Hva kan du legge i kaldkomposten: 

 • Ugress 
 • Løv 
 • Kvister/avklipp fra planter 
 • Gressklipp 
 • Epleskrotter, potetskrell og annet grønt matavfall 

Hva kan du ikke legge i kaldkomposten: 

 • Kjøtt, fisk, fett 
 • Sitrusfrukter 
 • Brødskalker 
 • Tørkepapir  

Her kan du finne søknadsskjema og kontrakt for hjemmekompostering. Begge må fylles ut og sendes til IRS Miljø. Ved godkjent søknad, sendes kontrakten tilbake til deg.