Med sortering av fem avfallstyper hjemme hos deg, kan det være fornuftig å se på muligheten for deling av utstyr. Dette kan være en like god løsning om du er en del av et større borettslag eller kun ønsker å dele med din nærmeste nabo.

Ved samarbeid om felles avfallsutstyr, tilpasses volum til deres behov. Det aktuelle gebyret for restavfall deles på antall boenheter i samarbeidet, i tillegg gis det en fast rabatt (se prisliste for oppdatert informasjon).

Ta en prat med naboen og bli enige om hva dere trenger. 

Kontakt vårt kundesenter for å bestille samarbeid.