Slamgebyr (årlig pris) 2024
Standard slamgebyr, inntil 4 m31621,- kr
Standard slamgebyr fritid, inntil 4 m3812,- kr
Tett tank, tømming 2 ganger pr år (inntil 6 m3)5872,- kr
Tette tanker, tømming hvert år (inntil 6 m3)2936,- kr
Minirenseanlegg, tømming to ganger pr år5340,- kr
Minirenseanlegg, tømming hvert år 2670,- kr
Minirenseanlegg, tømming hvert 2. år1335,- kr
Minirenseanlegg - felles, tømming hvert år1870,- kr 
Fellesanlegg 2 hus/hytter, tømming hvert år, per enhet2936,- kr
Fellesanlegg 2 hus/hytter, tømt hvert 2. år, per enhet1468,- kr
Fellesanlegg 2 hus/hytter, tømt hvert 4. år, pr enhet734,- kr
Fellesanlegg 3-6 hus/hytter, tømt hvert år, pr enhet2408,- kr
Fellesanlegg 3-6 hus/hytter, tømt hvert 2. år, pr enhet1204,- kr
Fellesanlegg 3-6 hus/hytter, tømt hvert 4. år, pr enhet602,- kr
Fellesanlegg 7+ hus/hytter, tømt hvert år, pr enhet1851,- kr
Fellesanlegg 7+ hus/hytter, tømt hvert 2. år, pr enhet925,- kr
Fellesanlegg 7+ hus/hytter, tømt hvert 4. år, pr enhet463,- kr
Tillegg for tømming med båt/traktor 12 mnd827,- kr
Tillegg for tømming med båt/traktor 24 mnd414,- kr
Tillegg for tømming med båt/traktor 48 mnd207,- kr
Bomtur1347,- kr
Fremskyndet tømming1383,- kr
Ekstra tømming inntil 4 m34076,- kr
Krisetømming inntil 5 m36833,- kr