Kundens septiktank tømmes av IRS Miljø etter faste intervaller, vanligvis hvert 2. år for helårsboliger og hvert 4. år for fritidsboliger. IRS Miljø IKS sender ut varsel pr sms til huseier, ca 3 uker før planlagt tømming. De vi ikke når med sms vil få varsling i posten. 

Det er viktig at kunden ikke kaster tørkepapir, servietter, bleier etc i toalettet. Disse objektene løses ikke opp i vann, og kan tette kundens rørsystem. Hvis objektene havner i septik-tanken kan de tette behandlingssystemet på Erikstemmen. Tørkepapir, servietter, bleier etc skal kastes i restavfallet.  

Kostnadene for slamtømming fordeles og faktureres kunden hvert halvår, sammen med det vanlige renovasjonsgebyret. 

På Erikstemmen håndterer IRS Miljø IKS slam fra kundens septiktank. Slammet blandes med oppmalt trevirke og omdannes til kompostjord. Denne jorden benyttes til landskapspleie ved veier og industriområder. 

 

Klikk på lenken for å lese pdf. 

Hovedkapitlene er 

  • Generelle bestemmelser 
  • Tømming  
  • Slamgebyr 

Alle som har septiktank til bolig eller fritidsbolig må sette seg inn i slamforskriften. Her er det bestemmelser om adkomst til tanken, tømmefrekvens og hvem som skal betale.