Vi kan tilby henting av følgende fraksjoner: 

  • Matavfall 
  • Papp 
  • Papir 
  • Plastemballasje til gjenvinning 
  • Glass-/ og metallemballasje 
  • Restavfall 

Fraksjoner og volum tilpasses kundens behov. Utlevering/innlevering av beholdere faktureres for transportkostnader.

Vi kan også tilpasse frekvens, innenfor våre eksisterende kjøreruter, dvs, fast henting hver uke, annenhver uke, eller hver 4. uke, eventuelt henting på bestilling. 

Ta kontakt med kundesenteret vårt, 38 32 60 80, eller post@erikstemmen.no for priser og tilbud.