IRS Miljø har totalansvaret for renovasjonen i kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal

 Åpningstider

Siste nytt - oppdatert 16.11.2021


GJENVINNINGSSTASJONEN PÅ MALÅNA

På grunn av den tragiske ulykken på Malåna i går kveld, vil gjenvinningsstasjonen være stengt imorgen, lørdag 27.11.21.

 LEDIG STILLLING SOM STORBILSJÅFØR

IRS søker storbilsjåfør til nyopprettet stilling. Se mer info her.


 

RØD LAPP FRA RENOVATØREN

Hva betyr det hvis renovatøren fester en rød lapp på beholderen din?

 • Det kan være på grunn av feil sortering av avfallet, for lang henteavstand, eller en annen feil/mangel som renovatøren forventer at det blir ryddet opp i før de kommer tilbake neste gang. Dersom det er registrert et avvik, og gitt rød lapp, er renovatøren ikke pliktig til å komme tilbake og hente avfallet.

Hva skal du gjøre om du får en slik rød lapp?

 • Rette opp i mangelen, enten det er å trille fram beholderne neste gang, rydde opp i feil sortering, måke snø til vinteren og så videre.

Hva skjer dersom du ikke gjør noe?

 • Henting av avfall kan opphøre dersom du ikke retter opp i slike feil/mangler.

Dersom du mener den røde lappen kommer av en misforståelse, eller har spørsmål knyttet til dette, må du ta kontakt med oss på Erikstemmen.

Her kan du lese mer om dine plikter i forhold til avfallshåndteringen. (Se §9, side 6)Glass- og metallbeholder

IRS Miljø kjører nå ut nye 140 liter beholdere med oransje lokk som skal benyttes til glass- og metallemballasje. Utkjøringen i ditt område pågår nå selv om henteordningen for denne fraksjonen ikke starter opp før i september.

Her er noen viktige punkter:
• Du vil snart få en ny beholder levert ved boligen din.
• Tømmedag for disse beholderne blir fredager med påfølgende tømming hver 8. uke.
• Det vil bli sendt ut SMS i forkant av utlevering med informasjon om første tømmedato.
• I perioden fram til første tømmedato må du levere glass- og metallemballasje på
tømmepunktene i din kommune som i dag.
• En fullstendig oppdatert tømmekalender vil komme innen 6. september når ny renovatør overtar.

Ny plassering av konteinerne på Hidra

Vi har flere somre hatt utfordringer med å få tømt hyttekonteinerne i Rasvåg pga. veldig vanskelig atkomst for renovasjonsbilen.  Ved tømming har renovasjonsbilen rygget mellom turister og parkerte biler noe som innebærer en betydelig risiko.  Det har også hendt at renovatøren ikke har fått tømt konteinerne på grunn av feilparkerte biler.

I tillegg er veimyndighetene bekymret for trafikksikkerheten knyttet til konteinerplasseringen ved ferjeleiet i Launes.

Resten av sommeren vil vi kun ha to tømmesteder på Hidra:

 • Ved fylkeskommunens sandlager i Åsly-bukta
 • I fiskerihavna (som i dag)

Det vil bli tømmemuligheter for glass- og metallemballasje på begge stedene.

Vi minner om at det kun er avfall som du ville kastet i beholderen ved boligen din som skal i kastes i konteinerne, annet avfall kan leveres på gjenvinningsstasjonen på Erikstemmen.

Det planlegges på sikt et område for nedgravde konteinere sentralt på Hidra, men det vil ta noe tid før det kan etableres


 

KONTAKTOPPLYSNINGER

IRS Miljø IKS oppdaterer nå kontaktopplysninger for sine abonnenter.
Vi ønsker derfor at du sender oss informasjon vedr. ditt kundeforhold.

Ditt navn og adresse, adresse til din/dine eiendommer i IRS området, samt telefonnummer og epostadresse du ønsker å registrere som kontaktinformasjon på ditt/dine abonnement.
Opplys også om du ønsker faktura på epost. (OBS! har du avtale med banken om avtalegiro eller eFaktura vil vi ikke kunne sende faktura per epost.)
For dere med bostedsadresse utenfor IRS området ønsker vi også at dere oppgir denne adressen.

SMS med informasjon vil også sendes ut.
Vi ber om at alle opplysninger sendes til: kontaktinfo@erikstemmen.no

Erikstemmen.jpgEndring av åpningstider Svartevatn

I informasjonsheftet med verdikuponger som ble sendt ut i desember 2020, var det lagt inn enkelte fredager med åpen mobil gjenvinningsstasjon på Svartevatn. 

Vi ser nå at dette ikke ble den beste løsningen, og velger derfor å ta disse fredagene bort igjen, men minner om lørdagsåpent 17.07.21.

Vi beklager de ulempene dette kan medføre for enkelte. 


 

SE VÅR NYE INTERAKTIVE BROSJYRE

Her kan du lese om hva som skjer på Erikstemmen.

Under ser du bilder fra brosjyren. Klikk på bildene for å se større bilder.

 


LEVERING AV AVFALL PÅ GJENVINNINGSSTASJONENE

 • Stasjonene våre er foreløpig åpne som normalt, men vi ber deg begrense besøkene dine til det aller mest nødvendige. Blir det for stor pågang, kan vi bli nødt til å stenge for å unngå ansamling av mange mennesker.
 • IKKE besøk gjenvinningsstasjonene hvis du er syk eller i karantene! Oppbevar ting fra opprydding etc. hjemme til du/dere er garantert smittefrie.
 • Spør oss gjerne når du besøker oss, men hold 2 meters avstand til oss og de andre som besøker stasjonen samtidig.
 • Vi tar ikke imot kontanter på gjenvinningsstasjonen for tiden, men du kan bruke bankkort og levere gratislappene som tidligere.
 • Ha god håndhygiene før, under og etter besøket hos oss.
 • Ved stor pågang på gjenvinningsstasjonene, kan det komme begrensninger på hvor mange som får komme inn samtidig.

Situasjonen er nå lite forutsigbar, og vi forbereder oss på at endringer kan skje fort. Følg derfor med på nettsiden og Facebook-siden vår, og se om du får svar på det du lurer på før du eventuelt ringer oss eller sender epost.

Her kan du se pressemeldingen med beredskapsplan for innhenting av avfall.

 SORTERING AV PLASTEMBALLASJE

I vår tid er det generelt mye fokus på avfall, plast i havet, plastsortering, avfall til forbrenning i Tyskland og plast i retur fra land i Asia. Vi kan lese mye om dette i media, og det er lange diskusjoner i sosiale medier.

I august 2019 gjennomførte vi en enkel plukkanalyse på plastsorteringen i vårt område. Vi ønsket å finne ut litt om hvor gode vi er til å sortere, og hva vi gjør feil.

Les mer


 

SEKKER TIL RESTAVFALL

Mange av våre abonnenter har lest i media om forbud mot fargede sekker til restavfall.

IRS Miljø har også innført restavfallssekker i klarplast, men har ingen umiddelbare planer om å forby sorte plastsekker for restavfall.

Det som nok kan være aktuelt i nærmeste fremtid er å kreve at restavfallsekkene som blir levert til gjenvinningstasjonene (miljøstasjonene) blir levert i klarplast. Dette fordi det er krav om en helt annen og mer omfattende sortering her.

Som sagt; bare bruk svarte sekker til restavfallet fra husholdningene. Endringer vedrørende dette vil bli varslet alle våre brukere i god tid før en eventuell ny sekk blir innført.

 


Postadresse: Erikstemmen avfallsanlegg, Erikstemmen 10,
4400 Flekkefjord

E-post: post@erikstemmen.no 

Telefon: 38 32 60 80

Erikstemmen avfallsanleggs WEB-side har 9 gjest(er) tilkoblet