IRS Miljø har totalansvaret for renovasjonen i kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal

 Åpningstider

Siste nytt - oppdatert 30.12.2022

 


ÅPNINGSTIDER PÅ VÅRE GJENVINNINGSSTASJONER, JULA 2022

Erikstemmen:
Fredag 23.12, åpent 07:30-12:00
Mandag 26.12 STENGT
Tirsdag-Fredag, åpent 07:30-14:00

Netland & Sønner, Øye:
Fredag 23.12, åpent 07:30-12:00
Mandag 26.12 STENGT
Tirsdag onsdag 07.30-15.00
Torsdag 07.30-19.00
Fredag 07.30-12.00

Malåna, Moi:
Onsdag 28.12, åpent 12:00-17:00
Lørdag 31.12, STENGT

Tonstad:
Fredag 23.12, åpent 10:00-13:00
Mandag 26.12, STENGT
Fredag 30.12, åpent fra 10:00-13.00


HAR DU LYST TIL Å BLI LÆRLING HOS IRS MILJØ?

 

IRS Miljø IKS er et interkommunalt selskap som har totalansvaret for innhenting og behandling av avfall fra boliger og hytter i de fire eierkommunene; Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal.  Vi har kontor og behandlingsanlegg på Erikstemmen i Flekkefjord.

 

Vi har nå ledig to 100 % stillinger som lærling i gjenvinningsfaget.

Oppstart august 2023

De som eventuelt blir lærling hos oss, blir tilbudt sommerjobb sommeren 2023.

Les mer her.

 


 

 

VIKTIG MELDING TIL ALLE NÆRINGSKUNDER!

 

IRS Miljø skjerper nå sine rutiner for mottak av avfall fra næringskunder ved våre gjenvinningsstasjoner. Som følge av dette må nå alle næringsaktører levere inn avfall over vekt, som da blir fakturert etter egen pristabell for næringsavfall. 

Alle våre hytte-/privatabonnenter kan levere sitt avfall gratis, men det vil ikke være mulig for næringsaktører å levere gratis avfall på vegne av sine kunder. IRS ser viktigheten av et tydelig skille mellom privat og næring for å sikre at våre privatabonnenter ikke blir påført eventuelle kostnader for næringsavfall.

 


ENDRET KALENDER FOR MOBIL GJENVINNINGSSTASJON

Fra uke 35 endrer vi dager for den mobile gjenvinningsstasjonen på enkelte av stoppestedene. Der vi tidligere har vært rundt på torsdager, vil vi nå komme på mandager i stedet. Det gjelder 

  • Hidra v/Fiskerihavna, opprinnelig satt opp torsdag 1/9, flyttes til mandag 29/8, kl 15-17
  • Sira v/Lendemoen, opprinnelig satt opp torsdag 15/9, flyttes til mandag 12/9, kl 15-17
  • Gyland v/stasjonen, opprinnelig satt opp torsdag 22/9, flyttes til mandag 19/9, kl 15-17
Denne endringen gjelder for hele resten av året. Planen blir oppdatert på vår hjemmeside og i appen Min Renovasjon.
 

Mobil Gjenvinningsstasjon 


NY GJENVINNINGSSTASJON PÅ TONSTAD

Vi etablerer nå en permanent gjenvinningsstasjon i tilknytning til ASVO Sirdal sin virksomhet på Tonstad. ASVO vil gi veiledning og ha et tilsyn med anlegget.

Offisiel åpning av anlegget er lagt til forkant av Energifestivalen 18. juni, kl 11.

Stasjonen vil ha fri levering av avfall for både husholdnings- og hytteabonnenter, og vi håper hytteeiere i hele Sirdal vil benytte seg av tilbudet.

Salgshytta til ASVO Sirdal har fått et nytt tilbygg hvor det vil være mulig, og ønskelig, at gjenstander som kan ombrukes leveres.

Det vil også være mulig å levere næringsavfall på stasjonen.


ÅPNINGSTIDER FOR PRIVATKUNDER:

Mandag kl 10-18
Fredag kl 10-18

ÅPNINGSTIDER FOR NÆRINGSKUNDER:

Mandag kl 10-15
Fredag kl 10-15KRAV OM GJENNOMSIKTIG SEKK FOR RESTAVFALL

 

IRS Miljø innfører fra 1.januar krav om at alt restavfall som leveres ved våre gjenvinningsstasjoner skal ligge i gjennomsiktig plastsekk. Vi opplever at mye av restavfallet som blir levert egentlig burde ha gått til gjenvinning, og ser derfor dette som et nødvendig virkemiddel for å heve gjenvinningsgraden på våre stasjoner. Dersom noen kommer med svarte plastsekker fremover så må dette avfallet tas ut av sekken  for å sikre en riktig sortering før levering. Det må heller ikke benyttes perforert sekk som er beregnet på plastemballasje til gjenvinning!

Kravet om blank sekk gjelder også om du vil levere en ekstra sekk med kupong hjemmefra. Skal vi kunne nå nye EU-krav til gjenvinning så må alle bidra og vi er svært takknemlig for den store innsatsen fra våre abonnenter.

 

Krav om gjennomsiktig sekk for restavfall

NY AVTALE SLAMTØMMING

Fra 1.Januar 2022 er det SJT som overtar avtalen for slamtømming i våre IRS kommuner. Dersom noen av våre abonnenter får behov for ekstratømming eller annen nødhjelp utenom våre åpningstider så kan dere ringe SJT direkte på tlf. 957 01 248.

SJT overtar ansvaret for slmatømming fra 01.01.22


RØD LAPP FRA RENOVATØREN

Hva betyr det hvis renovatøren fester en rød lapp på beholderen din?

  • Det kan være på grunn av feil sortering av avfallet, for lang henteavstand, eller en annen feil/mangel som renovatøren forventer at det blir ryddet opp i før de kommer tilbake neste gang. Dersom det er registrert et avvik, og gitt rød lapp, er renovatøren ikke pliktig til å komme tilbake og hente avfallet.

Hva skal du gjøre om du får en slik rød lapp?

  • Rette opp i mangelen, enten det er å trille fram beholderne neste gang, rydde opp i feil sortering, måke snø til vinteren og så videre.

Hva skjer dersom du ikke gjør noe?

  • Henting av avfall kan opphøre dersom du ikke retter opp i slike feil/mangler.

Dersom du mener den røde lappen kommer av en misforståelse, eller har spørsmål knyttet til dette, må du ta kontakt med oss på Erikstemmen.

Her kan du lese mer om dine plikter i forhold til avfallshåndteringen. (Se §9, side 6)


 

SE VÅR NYE INTERAKTIVE BROSJYRE

Her kan du lese om hva som skjer på Erikstemmen.

Under ser du bilder fra brosjyren. Klikk på bildene for å se større bilder.

 


Postadresse: Erikstemmen avfallsanlegg, Erikstemmen 10,
4400 Flekkefjord

E-post: post@erikstemmen.no 

Telefon: 38 32 60 80

Erikstemmen avfallsanleggs WEB-side har 6 gjest(er) tilkoblet