TØMMESONER KVINESDAL KOMMUNE
Oppdatert 02.01.2018 


KVINESDAL NORD, AUSTREDALEN, VESTREDALEN

K6
• Kvinlog

• Fra Kvinlog og vestover Rv 42
• Fra Røynebukrysset og nordover
• RV 835 fra Røynebukrysset til Åsemoen
• Austredalen fra Dammen, Hamrebakkene til Industrigaten(Åmot)
• Gamle Moisveien fra Birkelandskrysset til E39 ved Øvre Egeland
• Englemoen, Englemoåsen, Odden, Sandbakken, Austredalsveien 1, Åmotsveien 

K7
• Øvre Egeland, Egelandsbakken (byggefeltet), Hetleskei

• Fra Kvinlog og sørover Vestredalen, til krysset Vatland/Tjørhom (Sindlandsstien), med Sindland, Berghom og  Versland
• Strekningen Kvinlog-Røynebukrysset
• Fra Kvinlog og østover Rv 42 (til Åsen)
• Austredalen fra Rv 42 til Kalvstølkrysset
• Kvinesheia m/Årli

K8
• Vestredalen fra krysset Vatland/Tjørhom (Sindlandsstien), sørover til og med Storekvina

• Austredalen fra Kalvstølkrysset sørover til Dammen, Moisletta til Maurlia

K9
• Vestredalen fra Storekvina til tunnelen


KVINESDAL VEST OG SØR, FEDA

K6
• Ytre Egeland, Lindland, Slimestadveien

K7
• Alt øst for Fedafjorden, samt Fv 551 fra Øvre Egeland og østover

• Liknes Sentrum, Lunden, Prestegarden
• Øye fra Lervika til Slimestadveien, Gullsmedveien, Kvinaoset, Robsveien

K8
• Faret, Gullestad, Stadion

• Alt vest for Fedafjorden og sør for Lervika, inklusive Øyekleiva, Feda, Svindlandsbakken, Fosseland