TØMMESONER
Oppdatert 02.01.2018

Bokstaven i sonekoden er tilknyttet kommunen du bor i:

F - Flekkefjord
K - Kvinesdal
L - Lund
S - Sirdal