SLAM
Oppdatert 31.12.2021

Informasjon om håndtering av slam ved Erikstemmen

Slamforskrift for Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal kommune.

Klikk på lenken for å lese pdf.

Hovedkapitlene er

  1. Generelle bestemmelser 
  2. Tømming 
  3. Slamgebyr

Alle som har septiktank til bolig eller fritidsbolig må sette seg inn i slamforskriften. Her er det bestemmelser om adkomst til tanken, tømmefrekvens og hvem som skal betale.   På Erikstemmen håndterer IRS Miljø IKS slam fra kundens septiktank. Slammet blandes med oppmalt trevirke og omdannes til kompostjord. Denne jorden benyttes til landskapspleie ved veier og industriområder.

Kundens septiktank tømmes av IRS Miljø etter faste intervaller, vanligvis hver 2. år for helårsboliger og hvert 4. år for fritidsboliger.

Det er viktig at kunden ikke kaster tørkepapir, servietter, bleier etc i toalettet. Disse objektene løses ikke opp i vann, og kan tette kundens rørsystem. Hvis objektene havner i septiktanken kan de tette behandlingssystemet på Erikstemmen. Tørkepapir, servietter, bleier etc skal kastes i restavfallet. Les mer om bleier på vår webside om Renovasjonsforskrifter.

Kostnadene for slamtømming fordeles og faktureres kunden hvert halvår, sammen med det vanlige renovasjonsgebyret.

Priser kan du lese på vår webside om Gebyrer-priser. Du kan lese om vårt nye slamkomposteringsanlegg på Nybygg slamkompost. Du kan se Video om hvordan vi behandler slammet.

Trenger du akutt tømming kan du ringe SJT vakttelefon hele døgnet.

957 01 248