RETURPUNKT OG HYTTERENOVASJON I SIRDAL KOMMUNE
Oppdatert 15.03.2023

Klikk her for å lese om bruk av returpunkt og hytterenovasjon.


Returpunkt på Haugen er avviklet

Brukere henvises til å benytte hyttecontaineren på Monen

Lister over plassering av kontainere for hytterenovasjon og returpunkt for glass/metall finner du her:

Se returpunktene i kartet på sortere.no.  Velg kommune her:

 

ITEM_ID Google Maps Navn Beskrivelse av plassering Avfallsordning
SIR001 58.590375,6.724734 Haughom ved veg mot Øksendal Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
SIR002 58.698254,6.800054 Josdal
Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
SIR004 58.675619,6.729427 Fintlandsmonen
Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
SIR005 58.739711,6.772372 Liland
Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
SIR006 58.742028,6.748901 Lindeland
Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
SIR007 58.842789,6.776822 Omlid
Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
SIR008 58.884084,6.906630 Solheim Flesebekken Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
SIR009 58.901483,6.855090 Svartevatn
Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
SIR011 58.915539,6.876805 Soleidalen Soleidalen Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
SIR012 58.920531,6.895275 Monen Sinnes Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
SIR014 58.950997,6.927228 Fidjeland ved ved Fidjelandsvannet Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
SIR015 58.957986,6.948714 Fidjeland bak hotellet Hytterenovasjon
SIR016 59.021998,6.926360 Ådneram
Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
SIR017 59.012413,6.938232 Suleskar
Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
SIR018 58.909762,6.841367 Tjørhomfjellet
Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
SIR019 58.907169,6.760396 Gravatn Hunnedalen Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt

 Se Min renovasjon for å finne plassering av våre mobile gjenvinningsstasjoner.