RETURPUNKT OG HYTTERENOVASJON I KVINESDAL KOMMUNE
Oppdatert 29.04.2021

Klikk her for å lese om bruk av returpunkt og hytterenovasjon.

Lister over plassering av kontainere for hytterenovasjon og returpunkt for glass/metall finner du her:

Se returpunktene i kartet på sortere.no.  Velg kommune her:

ITEM_ID Google Maps Navn Beskrivelse av plassering Avfallsordning
KVI002 58.269325,6.817251 Feda sentrum ved Coop Marked Glass og metall returpunkt
KVI003 58.262046,6.821010 Feda båthavna Hytterenovasjon
KVI004 58.246289,6.854213 Teistedal
Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
KVI005 58.246030,7.016026 Gluggevann bak bommen Hytterenovasjon
KVI006 58.292830,7.026728 Hidreskog

Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
KVI008 58.317394,6.958779 Liknes sentrum ved Coop Prix Glass og metall returpunkt
KVI009 58.321104,6.964032 Åmot industriområde ved Rema 1000 Glass og metall returpunkt
KVI010 58.323177,6.967673 Åmot ved Teknisk etat Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
KVI011 58.332807,7.052948 Moisheia bak bommen.  Flyttet til Åmot industriområdet vinteren 2015/16.  Flyttes tilbake til Moisheia til våren.  Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
KVI012 58.665140,6.940023 Risnes på veien mot Nesjen Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
KVI013 58.665207,7.061608 Knaben v/parkeringsplass Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
KVI014 58.667403,7.029442 Knaben Ved renseanlegget, nedgravd Hytterenovasjon
KVI015 58.522001,6.933411 Kvinlog ved Coop på baksiden Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
KVI016 58.506981,6.863220 Krågeland kro
Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
KVI017 58.502639,6.859960 Krågeland hyttefelt parkeringsplass Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
KVI018 58.379815,6.958020 Storekvina stasjonsområdet, ved Coop Glass og metall returpunkt
         

 Se Min renovasjon for å finne plassering av våre mobile gjenvinningsstasjoner.

Bildene vises i nummer-rekkefølge (ITEM_ID).