HYTTERENOVASJON OG RETURPUNKT
Oppdatert: 06.06.2017

HYTTE & FRITID RENOVASJON

Tømmepunkt for hytte- og fritidsabonnement.  Her kan leveres

* Avfall til forbrenning: matavfall, restavfall, aviser, papir, engangsbleier, plastavfall, emballasje fra mat og drikke.

* Glass- og metallemballasje i egen container.

Her kan ikke leveres rivningsavfall, møbler og inventar.

Kun for avfall fra hytter og fritidsboliger, ikke fra næringsvirksomhet eller ordinære husholdninger.

Ikke kast: Elektroavfall - Rivningsavfall - Næringsavfall

Farlig avfall leveres miljøstasjonene i kommunen.

Hjelp oss å holde det pent og ryddig ved tømmepunktet!

Er containeren full eller du har andre meldinger, vennligst ring tel 38 32 60 80.

Teksten står på skilt ved hver hyttekontainer.

 Lister over plassering av kontainere for hytterenovasjon og returpunkt for glass/metall finner du her:

 

 

 


Nytt avregningssystem fra 1.1.2014

Hytter er inndelt i 3 kategorier:

 • Kategori 1: gjelder de fleste hytter med normal standard og som ligger (standardabonnement) i regulerte områder og i nærheten av disse. 
 • Kategori 2: Hytter som er eid av bedrifter, lag og foreninger og hytter som blir (bedriftshytter/utleie) benyttet til utleie. 
 • Kategori 3: Hytter av enkel standard som ligger i uregulerte områder (hytter i spredt bebyggelse). Gjelder ikke bebyggelse med vann og avløp. 
 • Samarbeid hytte-og husholdningsrenovasjon: Hytter i kategori 3 kan søke om samarbeid med egen  boligrenovasjon. 

Finn skjema for kategorisering av hytte/fritidseiendom her.


  Kategori 1   
Kategori 2   
Kategori 3   
samarbeid hytte/bolig
Flekkefjord kr 1669,- kr 3148,- kr 787,- kr 150,- (Admin.gebyr) 
Kvinesdal kr 1669,- kr 3148,- kr 787,- kr 150,- (Admin.gebyr) 
Lund kr 1669,- kr 3148,- kr 787,- kr 150,- (Admin.gebyr) 
Sirdal Kommune     kr 1818,- kr 3391,- kr 1031,- kr 150,- (Admin.gebyr) 

Alle priser er inkl mva, pr år, oppdatert 2018.
02.06.2016: Oppgradering av glass- og metall returpunkt.

IRS Miljø har startet en prosess med å oppgradere glass- og metall returpunkt.  Vi erstatter gamle beholdere med nye typer.  Noen er nedgravde med åpning over bakken, og noen er overflatekontainere.

På Verven i Flekkefjord er det nå 2 glass- og metall returpunkt mot 1 tidligere.  Den gamle er flyttet noen meter, og den nye er plassert ved parkeringsplassen til SR-bank og Rema 1000-butikken.

Gå inn på websiden vår Hytterenovasjon og returpunkt Flekkefjord, for å se plasseringen og bilde av de nyeste kontainerne Verven 1 og Verven 2. 

Gule sider og 1881 sine kartsider kan du også finne returpunkt for Kildesortering over hele landet.  IRS Miljø sine punkt blir lagt inn der etterhvert som databasene oppdateres.   

Hvis du slår opp Gule siders kart og velger symbolet for returordninger, så får du fram alle våre returpunkt + de som drives av andre renovasjonsselskap.  Da kan du finne veien til nærmeste hytterenovasjon, glass og metallinnsamling eller miljøstasjon.  Nå er det ingen grunn til å slenge fra seg søppel i veikanten lenger.

 Påkjørte dyr.

Det er ikke tillatt å kaste dyrekadaver i hyttekontaineren.  Er du uheldig og kjører på et dyr må det meldes til Politiet på telefon 02800 eller til kommunens viltforvaltning.  Les mer om dette på Mattilsynets websider.

 HYTTERNOVASJON

IRS har utplassert kontainere som kan benyttes til hytterenovasjon og returpunkt for glass og metall flere steder i kommunene. 

I kontainere for hytterenovasjon kan leveres avfall til forbrenning:

 • matavfall
 • restavfall
 • aviser
 • papir
 • engangsbleier
 • plastavfall
 • emballasje fra mat og drikke
I kontainere for glass og metall legges emballasje av glass og metall. Husk å rengjøre emballasjen først!

NB. Du kan blande klart og farget glass i samme container. Du kan bare ha glassemballasje i containeren. Dvs glassflasker til saft, juice, ketchup, øl, vin, matolje etc. Glass til syltetøy, ansjos, tomatpure, sylteagurk etc. Ikke vindusglass, speilglass, keramikk, porselen, kolber fra kaffekanner, glassmugger og lignende.

Ikke kast Elektroavfall - Rivningsavfall - Næringsavfall i disse kontainerne.
Farlig avfall leveres gjenvinningsstasjonene i kommunen

Plassering av kontainere for returpunkt og hytterenovasjon kan du finne i kartet på www.sortere.no.  Zoom inn i kartet for å finne den kontaineren som passer best for deg.

H = Hytterenovasjon med eller uten returpunkt for glass og metall
R = Returpunkt for glass og metall
G = Gjenvinningsstasjon 

Velg kommune her: