Renovasjonsnytt for 2. halvår 2014. Boligrenovasjon.

Denne siden er laget for å gjøre teksten i en pdf-fil søkbar fra hovedmenyen.  Klikk linken ovenfor for å lese pdf-filen.

 

Nå lanserer vi tømmekalenderen og varsling om tømming på nett. Last ned app´en fra IRS Miljø. 

 

I skrivende stund er app´en for smart-tlf på plass og velfungerende (gjelder ikke Windows-tlf) 
Varsel om tømming og hvilke fraksjoner du vil ha varsel for, bestemmer du selv. 
Du tilpasser alt etter hvordan du selv ønsker det og både app´en og varsling via denne er gratis. Har du flere eiendommer med boligrenovasjon, kan du enkelt og greit legge til varsling på alle adressene ved å registrere dem i app´en.

 

Varsel ved hjelp av sms vil etter hvert fases ut da dette er en betalingstjeneste og siste sms-varsling
vil bli sendt fra Erikstemmen den 30.09.14.

 

Du kan likevel fortsatt få sms-varsling mot betaling, men da må du bestille dette hos leverandør.

 

Gå inn på vår hjemmeside www.erikstemmen.no og administrer alt derfra.

 

Vår fremtidige målsetting med tømmekalender på nett er selvsagt at papirutgaven skal reduseres til et minimum.  De som ønsker papirutgaven skal få den som tidligere, men de fleste vil nok foretrekke nettutgaven. Dette vil være bra for miljøet og redusere kostnader.

 

Informasjons-avis.

 

Vi har planer om å utgi den første utgaven av en informasjonsavis fra Erikstemmen i løpet av høsten.
Vi opplever at mange ikke helt er klar over hvilken virksomhet vi har på Erikstemmen, hva vi holder på 
med og hvor omfattende virksomheten er. 
Vi har lagt ut en del informasjon på vår hjemmeside www.erikstemmen.no men vi ønsker å gi flere
detaljopplysninger for dem som er interessert i å bli nærmere kjendt med IRS Miljø IKS.
Avisen vil inneholde faste opplysningssider og redaksjonelt stoff, samtidig med at vi vil ta opp et nytt 
tema i hver utgave.
Avisen vil også bli tilgjengelig på vår nettside www.erikstemmen.no
Vi vil være åpne for innspill på avisens innhold og form og håper at denne vil bidra til et bedre innblikk i
hva som rører seg innen avfallsbransjen, først og fremst på lokalt plan, men også nasjonalt.

 

 

 

Huskeliste for deg som abonnent!
Har du flyttet - eller blitt tildelt ny adresse?
Husk å registrere din nye adresse i eiendomsregisteret slik at regningen fra oss (og andre)
kommer frem til deg. Det er ikke greit å betale forsinkelsesgebyr pga at Posten ikke finner deg!
Denne endringen må du også registrere i forhold til varsel om tømmedag via app eller sms.
Har du solgt eiendom -eller skal du selge?
Husk å melde deg ut av avtalegiro- og e-faktura dersom du har det på din gamle adresse!
Hvis ikke kan du i verste fall risikere å bli trukket for ny eiers gebyrer. Denne utmeldingen må
du ordne i nettbanken eller gjennom din bankforbindelse.
Har du bleiebarn?
Da får du 100 liter ekstra restavfall-volum pr bleiebarn så lenge barnet er 0-3 år.
Det eneste du må gjøre er å ringe oss og gi oss beskjed om barnets navn og fødselsdato.
Husk å melde fra til oss når barnet ditt fyller 3 år. Vi vil da skifte ut restavfall-beholderen din 
igjen til en vanlig lstørrelse på140 liter.
Hvis ikke dette blir ordnet, vil du måtte betale for ekstra restavfall-volum f.o.m. dagen barnet ditt
fyller 3 år. Dette går automatisk over til betalt tjeneste i vårt betalinssystem.

 

 

 

Feil ved tømmingen?
Husk at feil må meldes snarest mulig og innen 3 dager etter at tømmingen skulle vært utført.
Dette kan meldes på mail, på vår nettside eller innringes. Sjekk tømmekalenderen nøye før
du melder avvik! Feilmeldingen må inneholde nøyaktig adresse eller Gnr/Bnr og kommune.
Søke om fritak, endret kategorisering, samarbeid?
Husk å sende disse henvendelsene snarest da det er behandlingtid på slike saker og eventuelle
godkjenninger ikke vil ha tilbakevirkende kraft.
Knytte plastgjenvinning-sekkene.
Husk at det vil være til svært god hjelp at disse sekkene blir knyttet før renovatøren henter dem.
Takk for hjelpen!