Renovasjonsnytt for 1. halvår 2014.  Boligrenovasjon.

Denne siden er laget for å gjøre teksten i en pdf-fil søkbar fra hovedmenyen.  Klikk linken ovenfor for å lese pdf-filen.

Nå er utkjøring av nye beholdere ferdig og den nye ordningen er prøvd i en periode. 

Tilbakemeldingene har, nesten uten unntak, vært positive.
Vi er også i ferd med å dele ut «sliptags» til å henge på beholderne
når du trenger flere kompostposer eller plastgjenvinning-sekker.
Disse er ment å brukes mange ganger da de er laget av plast og tas
derfor inn igjen til neste gang, når du har mottatt nye sekker/poser.

Nytt avregningssystem fra 1.1.2014 

Renovasjonsgebyret er fra 1.1.2014 sammensatt av 3 deler:
1. Adm.gebyr kr 150,- Til dekning av vedlikehold og drift av kundesystem og informasjon.
Innkreves av alle abonnenter, også de som har fått midlertidig fritak.
2. Grunngebyr Til dekning av alle kostnader som er uavhengig av innsamlede
avfallsmengder, så som farlig avfall, miljøstasjoner og lignende.
3. Volumgebyr Volumgebyret skal dekke kostnadene med innhenting og behandling
av avfallet.

Administrasjons- og grunngebyr er fast mens volumgebyret varierer i forhold til størrelsen på
restavfallsbeholderen. Man kan få større beholder for matavfall og papir og levere flere sekker
med plast uten ekstra kostnad.
Eksempel for enebolig med standardbeholdere
1. Grunn- og adm.gebyr Kr 1435,- Størrelse: 140 liter til kompost
2. Volumgebyr Kr 1435,- på 240 liter til papir
Sum renovasjonsgebyr Kr 2870,- beholderne 140 liter til restavfall

Samarbeid om beholdere mellom to
eller flere husstander
Det kan være flere gode grunner til å samarbeide
om avfallsbeholderne. Der det er flere boenheter
samlet på et konsentrert område, vil det fort bli en
“skog” av beholdere på tømmedagen.
Dersom det er et fellesareal mindre enn 5 meter fra
kjørevei, kan naboer bli enige om å benytte dette til
felles beholdere og på den måten slippe å trille
frem beholderne på tømmedagen.
Dersom alle er flinke til å sortere, kan man også få reduksjon i renovasjonsavgiften.

For å unngå konflikter er det viktig å ha felles forståelse og avtalte regler for bruken av 

beholderne. Se forslag til avtale på www.erikstemmen.no

Eksempel på pris for samarbeid; -2 husstander - 240 ltr restavfall :
Pr år; (eksempelet gjelder Kvinesdal, Flekkefjord og Lund)
Grunngebyr inkl adm.gebyr; kr 1 435,-
Volumgebyr, restavfall 240ltr kr 1 230,- (½-del av prisen på 240 ltr)
Rabatt samarbeid - kr 413,- 

Å betale kr 2 252,- pr år / kr 1 126,- pr termin, inkl mva

I en vanlig husholdning kan man som en tommelfinger-regel anta, at for hver bærepose med restavfall man leverer, bør man samtidig ha sortert ut minst fire bæreposer med plast.  Det kan leveres flere sekker med plast samtidig, og man kan også få større beholdere for papir og matavfall uten ekstra kostnad.  Rengjør plasten med kost og kaldt vann!

Boligrenovasjon

Har du et bolighus eller en leilighet som ikke vil være bebodd i minst 6 måneder?  Dersom huset, av en eller annen grunn blir stående helt tomt i minimum 6 mnd og ikke blir benyttet til tilfeldig overnatting, har du mulighet til å søke om fritak for renovasjonsavgiften.  Dette gjelder ikke for bolig som benyttes deler av året som sesongbolig eller fritidseiendom.  Du må ha betalt boligrenovasjon sammenhengende i minst ette år for å få fritak.  Søknadsskjema finnes også på hver hjemmeside www.erikstemmen.no

Miljøstasjoner
Se oversikten i tømmekalenderen eller www.erikstemmen.no

Ryddeaksjon i ditt nærmiljø
IRS har tilbud til velforeninger og borettslag om utsetting av container til avfall fra rydding av
fellesarealer, lekeplasser og veiskråninger, uten kostnad.
Dersom velforeningen arrangerer dugnad, setter IRS ut container den ene dagen og henter den
inn den neste. Det kan ikke legges farlig avfall eller avfall fra private husholdninger i denne
containeren.

Bleiebrukere NB!
Hvis du tidligere har fått utlevert egen bleiebeholder pga barn 0-3 år, skal du nå ha fått utlevert en
større beholder enn standard 140 liter til restavfall og bleier.
Når barnet ditt fyller 3 år, vil du måtte betale for større beholder enn standard hvis du ikke selv gir
beskjed til oss om at barnet er blitt 3 år og at beholderen ønskes skiftet ut til mindre.