Nybygg slamkompost
Oppdatert 16.01.2015

Melding om ekstraordinært arbeid på Erikstemmen
Torsdag 8. januar 2015 starter flytting av slamranker på Erikstemmen. Dette arbeidet vil medføre spredning av sterk lukt. Arbeidet er planlagt å vare i ca. en uke.

Værprognosene for perioden er forholdsvis gode i forhold til arbeidet som må utføres. Det er meldt om mye vestlig, sør-vestlig i mestedelen av perioden. Dette skulle tilsi at det ikke vil bli stor fare for lukt ved boligene på Abelnes.

I forbindelse med bygging av nytt behandlingsanlegg for slam har IRS fått tillatelse fra Fylkesmannen til langtidslagring av 1000 tonn slam for å unngå økt spredning av lukt under byggeperioden. I september 2014 ble 400 tonn mellomlagret og tildekket med biofilter uten at det førte til ekstraordinære luktplager. 6. oktober 2014 klaget en beboer på Abelnes på Fylkesmannens vedtak og det ble gitt oppsettende virkning mens Miljødirektoratet (MD) behandlet klagen. MD har ikke gitt klageren medhold og vedtaket er endelig.

I perioden fra langtidslagringen i september til klagen er behandlet er det oppstått 500 – 600 tonn slam som nå skal langtidslagres og tildekkes med biofilter for å hindre lukt.

Bygningskroppen til behandlingsanlegget stod ferdig i begynnelsen av desember 2014 og de tekniske systemene nærmer seg sluttførelse. I slutten av januar vil arbeidet med innlasting av slam starte og prosessluften bli da renset i et nybygget biofilter i forbindelse med behandlingsanlegget.

SLUKKE LUKT: Daglig leder Kjell Halvorsen i IRS Miljø IKS forteller at tomten på ett mål som nå klargjøres på Erikstemmen skal brukes til et innelukket komposteringsanlegg for slam for å få bukt med luktproblemet. Foto: avisenagder.no

   Mediaomtale om prosjektet
   
20.08.2014 Luktsluker til seks millioner
09.04.2014 Flytter lukten innomhus
17.01.2014 Flytter den vonde lukta

Nedenfor kan du se bildegalleri/billedgalleri med foto som viser utviklingen og byggingen av nytt slamkomposteringsanlegg på Erikstemmen.  

Du kan også lese mer info om slambehandling på vår web-side om Slam.  De kan se Video om hvordan vi behandler slam og trevirke for å produsere jord til landskapsforbedring.