BYTTEBOD
Oppdatert: 24.10.2017

Har du noe som du mener er for godt til å kaste og som noen andre kanskje kan bruke?

Ta kontakt med ansatte på gjenvinningstasjonen slik at de kan ta hånd om gjenstanden.

Bytteboden er ment å være et kortvarig oppholdssted for ting som kan ha bruksverdi for andre.

Alt i boden skal være gratis tilgjengelig for nye eiere uten noen forbehold om videre bruk.  Giveren fraskriver seg ethvert eierskap når varene blir satt i bytteboden.

Hvis gjenstandene blir stående mer enn 14 dager forbeholder IRS Miljø seg retten til å kassere de for å gjøre plass til nye.

Målet med bytteboden er at privatpersoner fritt/gratis skal kunne ta med seg gjenstander til eget bruk.  Komersiell omsetning av varene er ikke hensikten med ordningen og vil bli forsøkt stoppet.

Det arbeides med å etablere tilsvarende bytteboder i de andre IRS-kommunene etterhvert.

 


 

Se bilder av bytteboden nedenfor.