Biofilter.
Oppdatert 06.12.2016 

Nytt biofilter på Erikstemmen.

IRS Miljø IKS har i disse dager satt i drift et nytt biofilter for å redusere lukt fra komposteringsprosessen.

Biofilteret er fylt med granbark og furubark og hage/parkavfall + knust trevirke.

Biofilterets forventede levetid er ca 3 år, og innholdet må da byttes ut for å opprettholde renseeffekten. Bildene nedenfor viser fra bygging av biofilteret.