BIOFILTER
Oppdatert 05.10.2020 

IRS Miljø IKS satte i 2016 i drift et nytt biofilter for å redusere lukt fra komposteringsprosessen. Erfaringene så langt viser at dette virker.

Biofilteret er fylt med granbark, furubark, hage-/parkavfall og knust trevirke. Dette innholdet må byttes ut omtrent hvert tredje år for å opprettholde renseeffekten.

Bildene nedenfor er fra byggingen av biofilteret.