KONTAKT OSS
Oppdatert: 11.10.2018

Erikstemmen avfallsanlegg  
Erikstemmen 10,
4400 Flekkefjord
Daglig leder: 
Steinar Ness
Telefon: 38 32 60 80 Telefon dir.: 90 82 54 12 
e-post: post@erikstemmen.no e-post: steinar@erikstemmen.no
   
Renovasjonsleder:
Roald Larsen
Økonomi- og personalansvarlig:
Bente K. Finnesand
Telefon dir: 91 84 45 67 Telefon dir.: 975 66 322 
e-post: roald@erikstemmen.no e-post: bente@erikstemmen.no
   
Driftsleder:
Geir Morten   Lønning
Slamrenovasjon:
Gunhild Skarpenes 
Telefon dir.:97 54 46 61 Telefon dir.: 38 32 60 80
e-post: geir@erikstemmen.no e-post: gunhild@erikstemmen.no
   
Kundekonsulent:
Frauke Schacht 
Kundekonsulent:
Margrethe Stenvik 
Telefon dir.: 45 42 05 89  Telefon dir.47 71 08 87
e-post: frauke@erikstemmen.no epost: margrethe@erikstemmen.no