HVA SKJER MED AVFALLET VÅRT?
Oppdatert 05.10.2020

MATAVFALL

Matavfallet som kommer inn til Erikstemmen komposteres til jord.
Her kan du se en liten film om kompostering på Erikstemmen.

RESTAVFALL

Restavfallet pakkes i containere på Erikstemmen, og fraktes til forbrenning på Forus Energigjenvinning.

PAPIR

Papiret som samles inn fra våre abonnenter pakkes til baller på Erikstemmen. Det hentes med trailere, og fraktes til Skjern Papirfabrik i Danmark.

PLASTEMBALLASJE

Myk plastemballasje samles inn fra abonnentene i blanke sekker. De kastes i samme kammeret som papir på bilen, men blir manuelt sortert ut igjen når bilen tømmes på Erikstemmen (se video om gjenvinning). Plasten blir så pakket til baller, og fraktet med trailere til gjenvinningsanlegg i Nord-Tyskland. Se mer om plastgjenvinning på Grønt punkt sin hjemmeside.

DRIKKEKARTONGER

Utsorterte drikkekartonger presses i baller, og fraktes med trailere til papirfabrikker, der de kvernes opp, renses og blir til nye papp- og papir-produkter med minimalt bruk av kjemikalier.

Husk at hvis du skyller, bretter, stapper, og skriver navn og telefonnummer på, så kan du faktisk vinne opptil 100.000 kroner i Returkartonglotteriet! Se mer på Grønt Punkt

GLASS- OG METALLEMBALLASJE

Glass- og metallemballasje samles inn fra returpunkter ute i alle kommunene våre. På Erikstemmen blir det lastet opp i krok-kasser og fraktes til Sirkel i Fredrikstad.

METALL

Andre typer metaller levert til miljøstasjon pakkes i krok-kasser og fraktes til Hermod Teigen i Egersund

ELEKTRISK AVFALL

Elektrisk avfall må leveres inn på en Miljøstasjon. Der blir det sortert etter ulike typer gjenstander, f.eks, TV/skjermer, småelektrisk og kabler. Store elektriske artikler som vaskemaskin, kjøleskap osv, pakkes rett i container. Det blir fraktet videre til resirkulering. Det meste går til NORSIRK

BILDEKK

Norsk dekkretur er et nonprofit-selskap som har ansvaret for innsamling av brukte og kasserte dekk.

VINDUER

Enkelte vindustyper er definert som farlig avfall på grunn av at PCB og klorparafiner er benyttet som tetningsmiddel. PCB-vinduer hentes på Erikstemmen av Ruteretur, og havner til slutt på Øra Miljøpark.

Her kan du lese mer om behandlingen av PCB-vinduer.

Klorparafin-vinduer

TREVIRKE

Alt trevirke (unntatt Impregnert/kreosot) som leveres til Miljøstasjonen kvernes opp til 1-100 mm flis, og sendes med vogntog til ulike anlegg som benytter det til varme-/steam- og strømproduksjon.

  • Impregnert/kreosot sendes til forbrenning på Solør Bioenergi, i Rogaland. 
  • Reint trevirke, kjøres med vogntog til forbrenning i Borås i Sverige.
  • Trevirke m/maling, kjøres med vogntog til forbrenning i Hyltebruk i Sverige.

KUNSTGRESS

IRS kan ta imot gamle kunstgressbaner. Gresset må rulles sammen, med gummigranulatene inni, maks bredde på rullen er 2 meter. Det gamle kunstgresset fraktes med biler fra Geminor til et nytt anlegg i Danmark, Re-Match, som gjenvinner 99% av materialene.

FARLIG AVFALL

Det meste av farlig avfall går til Henriksen Oljetransport