GEBYRER OG PRISER
Oppdatert 20.01.2020

Gebyrer for kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal

Alle priser er inkl mva.

Renovasjonsgebyr (årlig pris) 2019 2020
Husholdning Standard*, Flekkefjord/Kvinesdal/Lund 3 104,- kr  3 204,- kr 
Husholdning Standard*, Sirdal (inkl miljøstasjon) 3 216,- kr  3 316,- kr 
"Avgift betalt"-merke 75,- kr  75,- kr 
Grunngebyr Flekkefjord/Kvinesdal/Lund 1 669,- kr  1 769,- kr 
Grunngebyr Sirdal (inkl miljøstasjon) 1 781,- kr  1 881,- kr 
Restavfall 140 L 1 435,- kr  1 435,- kr 
Restavfall 240 L 2 460,- kr  2 460,- kr 
Restavfall 360 L 3 690,- kr  3 690,- kr 
Restavfall 660 L 6 765,- kr  6 765,- kr 
Restavfall 770 L 7 893,- kr  7 893,- kr 
Restavfall 1 100 L 10 250,- kr  10 250,- kr 
Serviceabbonement. 6 -10 meter 713,- kr  713,- kr 
Serviceabbonement. 11 -15 meter 1 069,- kr  1 069,- kr 
Serviceabbonement. 16 -20 meter 1 425,- kr  1 425,- kr 
Serviceabbonement. 20 -30 meter 2 138,- kr  2 138,- kr 
Serviceabbonement. > 30 meter 2 850,- kr  2 850,- kr 
Egen beholder til glass/metall, 140 L 813,- kr  813,- kr 
Egen beholder til glass/metall, 240 L 975,- kr  975,- kr 
Egen beholder til glass/metall, 360 L 1381,- kr  1381,- kr 
Egen beholder til glass/metall, 770 L 2 929,- kr  2 929,- kr 
Fradrag bleiebruker 240 L -1 025,- kr  -1 025,- kr 
Fradrag bleiebruker 360 L -2 255,- kr  -2 255,- kr 
Rabatt samarbeid (fast del) -413,- kr  -413,- kr 
Rabatt hjemmekompostering -570,- kr  -570,- kr 
Ekstrahenting matavfall, sommer, 5 ganger 300,- kr  300,- kr 
Bytte av beholdere/stativ 250,- kr  250,- kr 
Hytterenovasjon kategori 1, Fl.fjord/Kvinesdal/Lund 1 574,- kr  1 625,- kr 
Hytterenovasjon kategori 2, Fl.fjord/Kvinesdal/Lund 3 148,- kr  3 249,- kr 
Hytterenovasjon kategori 3, Fl.fjord/Kvinesdal/Lund 788,- kr  813,- kr 
Hytterenovasjon kategori 1, Sirdal (inkl miljøstasjon) 1 818,- kr  1 869,- kr 
Hytterenovasjon kategori 2, Sirdal (inkl miljøstasjon) 3 391,- kr  3 494,- kr 
Hytterenovasjon kategori 3, Sirdal (inkl miljøstasjon)
1 031,- kr  1 056,- kr 
Samarbeid hytte-husholdningsrenovasjon 150,- kr  150,- kr 
 
Satser for levering på miljøstasjon 2019 2020
Verdikupong i tømmekalender 0,- kr  0,- kr 
Personbil miljøstasjon 100,- kr  100,- kr 
Bil / liten henger 2m3 150,- kr  150,- kr 
Bil / stor henger 4m3 250,- kr  250,- kr 
Hageavfall  0,- kr  0,- kr 
Sekk restavfall levert miljøstasjon 50,- kr  50,- kr 
 
Slamgebyr (årlig pris) 2019 2020
Standard slamgebyr, inntil 4m3 1 226,- kr  1 226,- kr 
Standard slamgebyr fritid, inntil 4 m3 614,- kr  614,- kr 
Tett tank, tømming 2 ganger pr år (inntil 6 m3) 4 438,- kr  4 438,- kr 
Tette tanker, tømming hvert år (inntil 6m3) 2 219,- kr  2 219,- kr 
Minirensanlegg, tømming hvert år 2 019,- kr  2 019,- kr 
Minirensanlegg - felles, tømming hvert år 1 414,- kr  1 414,- kr 
Fellesanlegg 2 hus/hytter, tømming hvert år, per enhet 2 219,- kr  2 219,- kr 
Fellesanlegg 2 hus/hytter, tømt hvert 2. år, per enhet 1 110,- kr 
1 110,- kr 
Fellesanlegg 2 hus/hytter, tømt hvert 4. år, pr enhet 555,- kr  555,- kr 
Fellesanlegg 3-6 hus/hytter, tømt hvert år, pr enhet 1 414,- kr  1 414,- kr 
Fellesanlegg 3-6 hus/hytter, tømt hvert 2. år, pr enhet 707,- kr  707,- kr 
Fellesanlegg 3-6 hus/hytter, tømt hvert 4. år, pr enhet 353,- kr  353,- kr 
Fellesanlegg 7+ hus/hytter, tømt hvert år, pr enhet 431,- kr  431,- kr 
Fellesanlegg 7+ hus/hytter, tømt hvert 2. år, pr enhet 388,- kr  388,- kr 
Fellesanlegg 7+ hus/hytter, tømt hvert 4. år, pr enhet 349,- kr  349,- kr 
Tillegg for tømming med båt/traktor (pr tømming)   625,- kr 
Bomtur 1 014,- kr  1 014,- kr 
Framskyndet tømming 625,- kr  625,- kr 
Ekstra tømming inntil 4 m3 3 081,- kr  3 081,- kr 

* Standard renovasjonsgebyr for husholdning er sammensatt av grunngebyr og volumgebyret for en 140 liters restavfallsbeholder.