GEBYRER OG PRISER
Oppdatert 20.01.2021

Gebyrer for kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal

Alle priser er inkl mva.

Renovasjonsgebyr (årlig pris) 2020 2021
Husholdning Standard*, Flekkefjord/Kvinesdal/Lund 3 204,- kr 3 300,- kr
Husholdning Standard*, Sirdal (inkl miljøstasjon) 3 316,- kr
 3 416,- kr
"Avgift betalt"-merke 75,- kr 75,- kr
Grunngebyr Flekkefjord/Kvinesdal/Lund  1 769,- kr 1 822,- kr
Grunngebyr Sirdal (inkl miljøstasjon) 1 881,- kr 1 938,- kr
Restavfall 140 L 1 435,- kr 1 478,- kr
Restavfall 240 L 2 460,- kr 2 534,- kr
Restavfall 360 L 3 690,- kr 3 801,- kr
Restavfall 660 L 6 765,- kr  6 968,- kr
Restavfall 770 L 7 893,- kr 8 129,- kr
Restavfall 1 100 L 10 250,- kr  10 558,- kr
Serviceabbonement. 5 -10 meter 713,- kr 713,- kr
Serviceabbonement. 10 -15 meter 1 069,- kr 1 069,- kr
Serviceabbonement. 15 -20 meter 1 425,- kr 1 425,- kr
Serviceabbonement. 20 -30 meter 2 138,- kr 2 138,- kr
Serviceabbonement. > 30 meter 2 850,- kr 2 850,- kr
Egen beholder til glass/metall, 140 L 813,- kr 837,- kr
Egen beholder til glass/metall, 240 L 975,- kr 1 004,- kr
Egen beholder til glass/metall, 360 L 1381,- kr 1 423,- kr
Egen beholder til glass/metall, 770 L 2 929,- kr 3 017,- kr
Fradrag bleiebruker 240 L -1 025,- kr -1 056,- kr
Fradrag bleiebruker 360 L -2 255,- kr -2 323,- kr
Rabatt samarbeid (fast del) -413,- kr -425,- kr
Rabatt hjemmekompostering -570,- kr -587,- kr
Ekstrahenting matavfall, sommer, 5 ganger 300,- kr 309,- kr
Bytte av beholdere/stativ 250,- kr 250,- kr
Hytterenovasjon kategori 1, Fl.fjord/Kvinesdal/Lund 1 625,- kr 1 674,- kr
Hytterenovasjon kategori 2, Fl.fjord/Kvinesdal/Lund 3 249,- kr  3 346,- kr
Hytterenovasjon kategori 3, Fl.fjord/Kvinesdal/Lund 813,- kr 837,- kr
Hytterenovasjon kategori 1, Sirdal (inkl miljøstasjon) 1 869,- kr 1 925,- kr
Hytterenovasjon kategori 2, Sirdal (inkl miljøstasjon) 3 494,- kr 3 599,- kr
Hytterenovasjon kategori 3, Sirdal (inkl miljøstasjon)
1 056,- kr 1 088,- kr
Samarbeid hytte-husholdningsrenovasjon 150,- kr 155,- kr
 
Satser for levering på gjenvinningsstasjon 2020 2021
Verdikupong i tømmekalender 0,- kr  0,- kr 
Personbil miljøstasjon 100,- kr  100,- kr 
Bil / liten henger 2m3 150,- kr  150,- kr 
Bil / stor henger 4m3 250,- kr  250,- kr 
Hageavfall  0,- kr  0,- kr 
Sekk restavfall levert gjenvinningsstasjon 50,- kr  50,- kr 
 
Slamgebyr (årlig pris) 2020 2021
Standard slamgebyr, inntil 4m3 1 226,- kr  1 385,- kr
Standard slamgebyr fritid, inntil 4 m3 614,- kr  694,- kr
Tett tank, tømming 2 ganger pr år (inntil 6 m3) 4 438,- kr  5 014,- kr
Tette tanker, tømming hvert år (inntil 6m3) 2 219,- kr  2 507,- kr
Minirensanlegg, tømming hvert år 2 019,- kr  2 281,- kr
Minirensanlegg - felles, tømming hvert år 1 414,- kr  1 598,- kr
Fellesanlegg 2 hus/hytter, tømming hvert år, per enhet 2 219,- kr  2 507,- kr
Fellesanlegg 2 hus/hytter, tømt hvert 2. år, per enhet 1 110,- kr  1 254,- kr
Fellesanlegg 2 hus/hytter, tømt hvert 4. år, pr enhet 555,- kr  627,- kr
Fellesanlegg 3-6 hus/hytter, tømt hvert år, pr enhet 1 414,- kr  1 598,- kr
Fellesanlegg 3-6 hus/hytter, tømt hvert 2. år, pr enhet 707,- kr  799,- kr
Fellesanlegg 3-6 hus/hytter, tømt hvert 4. år, pr enhet 353,- kr  399,- kr
Fellesanlegg 7+ hus/hytter, tømt hvert år, pr enhet 431,- kr  487,- kr
Fellesanlegg 7+ hus/hytter, tømt hvert 2. år, pr enhet 388,- kr  439,- kr
Fellesanlegg 7+ hus/hytter, tømt hvert 4. år, pr enhet 349,- kr  395,- kr
Tillegg for tømming med båt/traktor (pr tømming) 625,- kr  706,- kr
Bomtur 1 014,- kr  1 150,- kr
Framskyndet tømming 625,- kr  706,- kr
Ekstra tømming inntil 4 m3 3 081,- kr   3 482,- kr

* Standard renovasjonsgebyr for husholdning er sammensatt av grunngebyr og volumgebyret for en 140 liters restavfallsbeholder.