GENERELLE RENOVASJONSFORSKRIFTER
Oppdatert 01.08.2019

 

1. Renovasjonsforskrift (med Retningslinjer, rev. 15.04.2015)
  • pdf som omhandler Renovasjonsforskrift for Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal.  
2. Retningslinjer for godkjenning av kjørevei 
  • 2 sider pdf.  Krav til kjørevei er gitt i renovasjonsforskriften §9.4
3. Retningslinjer for avfallsgebyr (rev. 15.04.2015)
  • 4 sider pdf.  Retningslinjer for avfallsgebyr bygger på renovasjonsforskriften §11.
4. Retningslinjer for fritak/unntak renovasjon
  • 2 sider pdf.  Retningslinjer for fritak av renovasjon bygger på renovasjonsforskriften §5.2
5. Skjema
  • Søknadskjema som imøtekommer retningslinjene ovenfor.

Lokal renovasjonsnorm gjeldende fra 09.04.2019.
(Klikk for å åpne)

Normen er en del av gjeldende renovasjonsforskrift. Punktene den omhandler er i renovasjonsforskriften delegert til IRS Miljø IKS og den er vedtatt av selskapets høyeste organ, representantskapet, den 09.04.2019

Normen vil gjelde for alle nye reguleringsplaner hvor renovasjonsforskriften er aktuell.