Sommerhenting av matavfall
Oppdatert: 15.03.2019

 

Tilbud om ekstrahenting av matavfall om sommeren

Den gamle ordningen med ekstra henting av matavfall i sommerperioden fra St-hans og ut august ble avsluttet i 2017, da det var svært få som benyttet seg av ordningen.

Prøveordningen med betalt bestillingstjeneste for ekstrahenting videreføres også i 2019. 

Varsling om ekstrahenting vil bli gitt via appen Min Renovasjon på samme måte som øvrig henting av avfall. Renovasjonsbilene er utstyrt med elektroniske lister med bestillingene av ekstratømming og på den måten kan en få til en effektiv innsamling for de som har tømming.

Prisen på bestillingstjenesten settes til minimum 300 kroner inkl. mva. pr abonnent, uavhengig om man er i samarbeid eller ikke. Prisen gjelder for 5 ekstratømminger av matavfall i sommerperioden. Dette er selvkost etter prøveordningen i 2017.

All sommerhenting av matavfall skjer på onsdagene, beholderne må derfor trilles fram på tirsdagene før eller tidlig onsdag morgen.

Denne ordningen gjelder kun rent matavfall. Blir det oppdaget avvik fra dette vil ekstratømmingen stanse umiddelbart.

Det kan bare bestilles henting for alle 5 ekstratømmingene, ikke enkelttømminger. Bestilling kan gjøres ved epost til post@erikstemmen.no eller telefon 38 32 60 80 i kontortiden mellom 7.30 og 15.00 mandag til fredag. Siste frist for bestilling av ekstrahenting er 20. juni 2019.Les her: Hvordan redusere lukt fra matavfallet.  

Les mer info om sommerhenting her: Renovasjonsnytt.