Sommerhenting av matavfall
Oppdatert 08.06.2022

 

Ordningen med ekstra henting av matavfall i sommerperioden fra Sankthans og ut august ble avsluttet i 2017, men videreføres som betalt bestillingstjeneste for ekstrahenting.

Varsling om ekstrahenting vil bli gitt via appen Min Renovasjon på samme måte som øvrig henting av avfall. Renovasjonsbilene er utstyrt med elektroniske lister med bestillingene av ekstratømming og på den måten kan en få til en effektiv innsamling for de som har tømming.

Prisen på bestillingstjenesten er satt til minimum kr. 327,- inkl. mva. pr abonnent, uavhengig om man er i samarbeid eller ikke. Prisen gjelder for 5 ekstratømminger av matavfall i sommerperioden.

All sommerhenting av matavfall skjer på onsdagene, beholderne må derfor trilles fram på tirsdagene før eller tidlig onsdag morgen.

Denne ordningen gjelder kun rent komposterbart avfall. Blir det oppdaget avvik fra dette vil ekstratømmingen stanse umiddelbart.

Det kan bare bestilles henting for alle 5 ekstratømmingene, ikke enkelttømminger. Bestilling kan gjøres ved epost til post@erikstemmen.no eller telefon 38 32 60 80 i kontortiden mellom 7.30 og 15.00 mandag til fredag. Siste frist for å bestille ekstra henting av matavfall for sommeren 2022, er satt til onsdag 22. juni 2022.Les her: Hvordan redusere lukt fra matavfallet.  

Les mer info om sommerhenting her: Renovasjonsnytt.