Plast
Oppdatert: 09.12.2021

SORTERING AV PLASTEMBALLASJE

I vår tid er det generelt mye fokus på avfall, plast i havet, plastsortering, avfall til forbrenning i Tyskland og plast i retur fra land i Asia. Vi kan lese mye om dette i media, og det er lange diskusjoner i sosiale medier.

I august 2019 gjennomførte vi en enkel plukkanalyse på plastsorteringen i vårt område. Vi ønsket å finne ut litt om hvor gode vi er til å sortere, og hva vi gjør feil.

Les mer


 

Spørsmål: 
Hvorfor må vi vaske plastavfallet?

Svar:
Hvis plastavfallet er skittent kan renovatøren tro at det er restavfall, og la være å ta det med når det er henting av plast og papir.

Plast som skal gjenvinnes må være rengjort og tørt. Hvis det er vanskelig å rengjøre plasten så er det bedre å legge det i restavfallet enn å legge det i plastgjenvinningen. Skitten plast tiltrekker seg rotter og skaper problemer ved lagring hos renovasjonsselskapet. Klikk i bildet nedenfor for å se hva vi mener med dette. Spørsmål:

Skal isopor i plast eller restavfall?

Svar: Tidligere sendte vi isopor til gjenvinning sammen med emballasjeplast, men nå sorterer vi all isopor som restavfall.  

Større mengder isopor må leveres til gjenvinningsstasjon. Mindre mengder fra husholdning kan sorteres som restavfall.  Spørsmål: 
Hva betyr det at plasten skal være rein ?  Den skal skylles slik at den ikke er full av matrester - det er ok, MEN skal merkelapper klippes bort - slik jeg ser enkelte gjør ??

Svar:
Vi anbefaler at plasten skylles under springen (du trenger ikke bruke energikrevende varmtvann). Det er viktig å få bort matrester og ting som skaper lukt og tiltrekker seg rotter og fluer. Det er også viktig at plasten ikke er fuktig, for dette skaper grunnlag for mugg. Plasten mellomlagres her på Erikstemmen før den sendes til  resirkulering, og skitten plast er dyrere å resirkulere, derfor er vi opptatt av at det ikke er matrester på plasten. Dersom plasten er veldig skitten og fuktig, anbefaler vi at du legger den i restavfallet.

Det er ikke nødvendig å klippe bort merkelapper, for disse renses bort i resirkuleringsprosessen.  

Plastavfall og kanner som har inneholdt farlig avfall må ikke kastes i plastgjenvinningen, men leveres på gjenvinningsstasjon.

Takk for at du samarbeider. Husk at du kan levere flere sekker med plastemballasje på hentedagen hvis du trenger det.  

Her kan du se video om hvordan vi håndterer avfallet på Erikstemmen. Videoen Gjenvinning viser hvordan vi håndterer plast og papir.