MARINT AVFALL

SIST OPPDATERT 18.10.2019 


 


Nedbrytningstid for ulike materialer i sjøvann:

 • Papir                              -2-4 uker
 • Papp                              -opptil 5 måneder
 • Melkekartonger               -5 år
 • Bomullsfiller                    -1-5 år
 • Aluminiumsbokser           -8-100 år
 • Blikkbokser                     -50 år
 • Plastringer fra 6-packs     -mer enn 450 år
 • Plastposer                       -10-20 år
 • Plastbokser                     -50-80 år
 • Isopor                            -1000 år
 • Sigarettsneiper               -1-5 år
 • Glassflasker                    -1 million år
 • Plastflasker                     -uendelig

Nedbrutt plast forsvinner ikke. Den brytes ned til mikroplast som sprer miljøgifter videre i næringskjeden.

 


Strandryddeuken 29.04-05.05.19

Sammen rydder vi strender, øyer, holmer og havbunnen og langs vassdrag og innsjøer.
Bli med!

Vet du om et område i ditt nærmiljø som trenger opprydding, kan du enten melde fra på linken under, eller gi beskjed til oss på Erikstemmen, så oppretter vi et ryddearangement.

https://holdnorgerent.no/ryddeportalen/


 


BILDER FRA STRANDRYDDEDAGEN I fLEKKEFJORD, 5. MAI 2018: