Glass- og metallemballasje
OPPDATERT 19.09.2022


Glass- og metall-emballasje samles i beholderen med oransje lokk. Det skal ikke brukes poser. All emballasjen skal kastes løst i beholderen. Denne tømmes hver 8. fredag.

 

  • Glassemballasje er emballasje av glass det har vært mat, drikke eller andre husholdningsvarer i. Glassemballasjen er klar for sortering når den er tom for rester.
  • Metallemballasje er all emballasje i metall, unntatt drikkebokser med pant. Emballasjen må være tom når den sorteres.
Andre gjenstander av glass eller metall må leveres til en gjenvinningsstasjon.

Her kan du se en YouTube-video om sortering og innhenting av glass- og metallemballasje.