Farlig avfall seminar tirsdag 
14. februar 2017
Utsikten Hotel, Kvinesdal

IRS Miljø IKS og Flekkefjord og omegns Industriforening inviterte til seminar på Utsikten Hotel i Kvinesdal.

Følgende tema ble tatt opp: (klikk på grønn link for å se presentasjon eller annet vedlegg)

  Forhistorie og problemstillinger v/Kjell Halvorsen, daglig leder IRS Miljø IKS  
       
  Kommunens krav til sanering av fyringsoljetanker v/Marianne Bliksås Kristiansand kommune, presentasjon  og Sverre HjellesetFlekkefjord kommunepresentasjon.
       
  Elektronisk deklarering av farlig avfall v/sikkerhetsrådgiver Sven Wiik, Sven Wiik A/S. Presentasjon.  
       
  Hvordan kvitte seg med nedgravde fyringsoljetanker? v/kjemiingeniør Rune Trondsen, Sørmiljø Oljerenovasjon A/S. Presentasjon.  
       
  Avfall som ressurs: Lokal behandling som energigjenvinner avfallet v/Pål Bjørsvik, Returkraft.  

Lunsj. 

 

Sikker håndtering og gjenvinning av farlig avfall som inneholder klimagasser v/Kay Riksfjord, Revac. Link til videoer om hva som skjer med EE avfall på vårt anlegg. http://www.revac.no/om-oss/video-skjer-avfallet/  "Elkjøptesterne" anbefales da den følger en støvsuger fra innsamling til sekundert råstoff. Denne er fra vårt nye anlegg på Linnestad.

 
       
 

Klorparafinvinduer v/Tom Bäcker, Ruteretur.

 
       
  Miljøutfordringer, private fyllinger m.m. v/Bjørn Wattne Østerhus, Fylkesmannen. Presentasjon. Vedlegg 1: Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall norsk utgave 2015. Vedlegg 2: Håndtering av farlig avfall.  
       
  Erfaringer og utfordringer med farlig avfall v/Per Arne Netland, Netland & Sønner A/S og Roar Lindland, Lindland Maskin A/S.