AVFALLSGUIDE OG SORTERINGSVEILEDNING
Oppdatert 19.09.2022

(klikk logo øverst på siden for å komme tilbake til startsiden)

Les også våre websider om:

Drikkekartonger - Farlig avfall - Plast - Grovavfall - Marint avfall - Glass- og metallemballasjeIRS Miljø håndterer avfall i 2 ordninger:

  1. Henteordning
  2. Returpunkt
1. Henteordning innebærer at renovatør kommer hjem til kunden og henter avfall. Dette gjelder avfall til kompostering, gjenvinning (papir eller plast) og restavfall. Fra 2016 kan vi hente grovavfall hjemme hos kundene mot ekstra betaling. Les mer om det her: Grovavfall.

2. Returpunkt innebærer at kunden selv leverer avfallet.  
  • Det er utplassert kontainere i de 4 kommunene der kundene kan levere glass og metall.  
  • En annen form for returpunkt er hytterenovasjon. Dette er kontainere som er plassert ut i kommunene, der eiere av fritidsboliger kan levere sitt avfall etter avtalte regler.
  • En tredje form for returpunkt er gjenvinningsstasjon. IRS tilbyr mobile gjenvinningsstasjoner der kundene kan levere avfall som ikke passer inn i henteordningen. De mobile gjenvinningsstasjonene møter opp på avtalte steder og tidspunkt. Andre gjenvinningsstasjoner er fast med oftere åpningstider. IRS Miljø har fast gjenvinningsstasjon på Erikstemmen i Flekkefjord, og hos Netland & Sønner i Kvinesdal. Åpningstider til faste og mobile gjenvinningstasjoner finner du her: Åpningstider.
Lokalisering av alle returpunktene er tilgjengelige i sortere.no


Sortere.no er et samarbeid mellom LOOP og en rekke sentrale aktører i bransjen som bidrar med støtte til sortere.no: 


Sorteringsveiledning fra www.sortere.no:

Kildesortering på TV
NRK
har laget reportasjer om kildesortering:

EL-avfall i Lund kommune.

All innlevering av større elektriske hvitevarer, fjernsyn, etc i Lund kommune skal skje på Malåna gjenvinningsstasjon. Innlevering til Coop gjelder kun småelektriske artikler.