AKTUELT - SPØRSMÅL OG SVAR
Oppdatert: 23.03.2021 

Hvis du har spørsmål om avfall kan du sende oss en epost direkte til post@erikstemmen.nonils@erikstemmen.no eller ringe oss på telefon 3832 6080.


Spørsmål: 
Hva gjør jeg om avfallet mitt ikke har blitt hentet når det var tømming?

Svar:  Dersom renovatøren har glemt å tømme avfallet ditt må du ringe og melde fra snarest, senest innen 3 virkedager etter at avviket oppsto. Avvik som meldes etter denne fristen kan ikke forventes tømt på ekstrarunde. Dersom du har beholderen din plassert et annet sted enn "tømmestedet", er selvsagt forutsetningen at du har trillet den frem til rett tid. Ved avvik, kontakt oss på telefon, epost eller via appen Min Renovasjon.


 

Spørsmål: Hvordan pakkes og leveres noen takplater med asbest?

Svar: Ved levering av eternittplater og asbestholdige produkter skal dette være forsvarlig innpakket i plast og satt på paller før mottak. Kontakt oss på telefon 38 32 60 80 for å få mer informasjon om innpakkingen. Spørsmål:
Hvorfor blir søppelkassene tømt så sjeldent? Spesielt restavfall blir hentet kun hver 4 uke, dette er da alt for sjeldent?

Svar: 
Det er 2 hovedgrunner til at restavfallet blir tømt hver 4. uke; Det er et mål at det i Norge skal gjenvinnes mest mulig av avfallet som produseres. Ét av virkemidlene er at restavfall til forbrenning skal reduseres til minst mulig. Mest mulig av avfallet skal sorteres ut til fraksjonene glass- og metallemballasje, plast, papp- og papir og matavfall som alt går til gjennvinning.  

Når man har sortert ut disse gjenvinningsfraksjonene skal det normalt være nok med en 140 liter beholder til restavfall hvis man har en vanlig familie på 4-5 personer. Det er ikke unormalt at man f.eks klarer å sortere ut 3 stk plastgjenvinningsekker for hver 140 liter beholder med restavfall. 

Den andre årsaken er at hvis man skal opprette en ekstra rute for innhenting av restavfall f.eks hver 2. uke, vil dette få konsekvenser for størrelsen på renovasjonsavgiften. Én ekstra runde med innhenting av ca 8500 hus vil medføre økt avgift, noe de fleste ikke ønsker.  

Derfor; sortér så godt du kan, det svarer seg! 

Roald Larsen
Renovasjonsleder

 Spørsmål: Hvor leveres el. avfall?

Svar: Elektrisk avfall kan leveres på forskjellige steder:

  1. Butikk som forhandler slike varer.  Regler for Forhandlere.
  2. En av våre mobile miljøstasjoner.  Åpningstider.
  3. Erikstemmen faste miljøstasjon.  Åpningstider.

Det er gratis å levere elektrisk avfall.

 Spørsmål: Vi har 2 gutter på 1 og 5 år, og jeg har hørt at vi da kan få en større restavfallsdunk. Stemmer det, og i såfall hva må vi gjøre for å få dette?

Svar: Vi leverer ut større restavfallsbeholdere til familier med bleiebarn.  For hvert barn som er under 3 år kan du få 100 liter ekstra restavfallsbeholder og legge bleiene der.  Dette koster ikke noe ekstra, men du må melde fra når barnet blir over 3 år og da får du tilbake en mindre beholder.  Hvis ikke du melder fra blir du automatisk fakturert for stor beholder fra den datoen barnet blir 3 år.  For å komme inn på denne ordningen må du varsle oss på telefon 38 32 60 80 eller på epost post@erikstemmen.no

  


Levering av båtvrak.

Vi har fått spørsmål om levering av båt til IRS Miljø.  Det er mulig, men det må avtales på forhånd.  Ring oss på telefon 38 32 60 80 og spør etter Gunhild. 


Om betalingsavtaler.

  IRS tilbyr fakturering med eFaktura eller AvtaleGiro dersom kunden ønsker å inngå slik betalingsavtale med sin bank.  

Det er imidlertid veldig viktig å si opp betalingsavtalen hvis boligen selges, ellers vil kunden fortsette å motta faktura etter at boligen er solgt.

Avtalen kan du si opp selv i din nettbank, eller ta kontakt med din bankforbindelse for å få hjelp til dette.

NB. Det er ikke tilstrekkelig å slette hver enkelt eFaktura eller AvtaleGiro fordi dette vil føre til at faktura blir stående ubetalt.  


Spørsmål: 
Hvor langt må søppelbøttene stå fra vei?

Svar:  Maks 5 meter.  I vår renovasjonsforskrift kan man lese vedtatte regler for plassering av avfallsbeholdere.  I §9 står det om Abonnentens plikter følgende: "Hentestedet som er det stedet hvor oppsamlingsenheten gjøres tilgjengelig for tømming skal ligge maksimalt 5 m fra kjørbar vei og være lett tilgjengelig."


Les tidligere spørsmål og svar her.